Změna sazeb stravného od 1.9.2023

ZMĚNA SAZEB STRAVNÉHO OD 1.9.2023

Mateřská škola

děti do 6 let

přesnídávka: 13,–

oběd: 28,–

svačina: 13,–

děti 7 – 10 let

přesnídávka: 13,–

oběd: 32,–-

svačina: 13,–

Základní škola

Žáci 7 – 10 let

Oběd: 32,–

žáci 11 – 14 let

Oběd: 34,–

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Cizí strávníci

Oběd: 76,–

Svačiny ZŠ: 20,–

Zařízení školního stravování zabezpečují hmotnou péči pro žáky pouze v době pobytu ve škole.

V případě neodhlášené/ne­odebrané stravy budou k ceně oběda připočítány režijní náklady ve výši 36 Kč.

V Jalubí 1.8.2023

Kateřina Kuntová

ředitelka školy

Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...