Projekt OP JAK - Vzdělávání s radostí 4

Číslo výzvy: 02_22_002
Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_00­2/0005761
Název projektu: Vzdělávání s radostí IV.
Číslo jednací projektu: MSMT-24889/2022–2
Termín realizace: 1.7.2023 – 31.8.2025

Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...