VÝLET DO NOVÉ LHOTY

Jako každý rok, tak i letos se žáci 5. třídy vypravili na výlet do Nové Lhoty. Zde je čekal výukový program zaměřený na ekosystém les a louka. Děti si vyzkoušely práci lesníka, měřily výšku, šířku stromů, zkoumaly choroby a zvláštnosti na vybraných stromech a určovaly v jakém typu lesa se nachází. Po vydatném obědě a poledním klidu následovala procházka na blízký kopec, kde se nacházela Kaple Ticha. Večer se hrály hry.

Následující den bohužel pršelo, a tak výukový program zaměření na ekosystém louka probíhal v učebně. Děti si zahrály pexeso na určování lučních květin, přečetly si komiks o vzniku luk a jejich důležitosti pro člověka.

I přes počáteční nepřízeň počasí si žáci výlet moc užili.

Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...