PÁŤÁCI NA PROJEKTOVÉM DNU V ZŠ STARÉ MĚSTO

V rámci spolupráce se ZŠ Staré Město, byli naši páťáci pozváni na projektový den spojený s prohlídkou školy. Na jednotlivých stanovištích, která si pro ně připravili žáci 7. třídy, se děti zábavnou formou seznámily s prostory místní školy. Naši páťáci navštívili učebnu přírodopisu, kde je čekala soutěž Hádej! Kdo jsem? Naučili se jednoduchá slovíčka v učebně německého jazyka, vyzkoušeli si animaci v učebně výtvarné výchovy, zazpívali si písně za doprovodu kytary, utkali se s lovcem v soutěži Na lovu aneb uteč češtináři, vyzkoušeli si práci s robotem a ochutnali dobroty, které pro ně sedmáci připravili v učebně vaření.

Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...