Rozsvěcování stromečku a vánoční jarmark s dílničkami

6. prosince se ve spolupráci obecního úřadu, spolků a základní a mateřské školy z Jalubí uskutečnilo tradiční Rozsvěcování stromečku s vánočním jarmarkem, dílničkami a mikulášskou nadílkou. Během programu venku zpíval za doprovodu houslí mužský pěvecký sbor Slza, dále vystoupily s krátkým programem děti ze základní a mateřské školy, promluvil pan starosta a paní ředitelka. Přišel za námi i Mikuláš se svou družinou. Po skončení vystoupení se někteří zájemci zdrželi venku, aby si pochutnali na zvěřinovém guláši, který připravilo místní myslivecké sdružení, nebo u punče. V kulturním domě pak proběhla mikulášská nadílka, vánoční jarmark dětí a dílničky připravené SVČ Kubko Staré Město. Celá akce se vydařila.

Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...