Knihovna Jalubí

Žáci 1.- 3.třídy navštívili v pondělí 16. prosince a žáci 4. – 5. třídy 13. ledna místní knihovnu. Paní knihovnice seznámila děti s provozem knihovny, vysvětlila jim, co je knížka a podle čeho ji děti snadno najdou. Některé děti si zapůjčily knížky, které je zaujaly a staly se tím členy knihovny. V závěru programu si mladší děti poslechly pohádku, starším dětem přečetla úryvek z knihy Miloše Kratochvíla .

Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...