Týden od 25.5.- 29.5.

Pondělí  25.5.

Matematika

opakování násobení, dělení 1O- pracovní list

Barevné počítání str. 14

ŠKOLÁKOV.EU – násobení a dělení 2

Český jazyk – opakování párové souhlásky- hra

                    -  určování počtu slov ve větách -prezentace – Cesta k pohádkám 2 – první dva snímky

Psaní str. 24

                    


               

            

Nebyl nalezen žádný soubor
Nebyl nalezen žádný soubor

ÚTERÝ 26.5.

Český jazyk

Opakování -slovní druhy – určování slovních druhů 1–1O, (bezpečně poznávat podstatná jména, slovesa, předložky, spojky) 

Opakování – abeceda, řazení dle abecedy – prezentace + úkoly v prezentacích

Pracovní sešit str.31 – CITOSLOVCE cv.1,2

                         str.31 cv.3 - dnes určování pouze podstatných jmen a sloves

Psaní – str.25 (první tři řádky)

Matematika  

Geometrie – opakování- prezentace ( tvary, tělesa, druhy čar- přímá, lomená, křivá,bod )+ úkoly v prezentacích

Pracovní sešit- Matematika 1 str. 86 - nové učivo – úsečka , pojmenovávání úsečky, krajní body úsečky, měření úseček  v cm,mm.

Opakování násobení 2 – pracovní list


Středa 28.5.

Český jazyk

– opakování SLOVNÍ DRUHY – zpaměti

– společné určování slovních druhů – maminka, maluje, do, pěkný, dvacet, i, cvičí, plaveme, ať, protože, uprostřed,

                                                           nechť, drobná, pastelka, barevná, a, on, bú, vrkú, volá, že, piš, vpravo, skleněný

Diktát – párové souhlásky  

Pracovní sešit – dokončení cv. 3 str. 31 (určujeme předložky a spojky)

                       – str.32 cv. 1 -samostatná práce

Čtení- str. 128,129


Matematika – geometrie

Pracovní učebnice str. 87 cv. 1,2,3

Práce do školních sešitů geometrie ( doma na papír)

Zadání:

1. Narýsuj úsečku IABI= 4 cm

2. Narýsuj libovolnou úsečku CD

3. Vyznač body A, B,C, D

4. Vyznač body A, B, C, D, které  leží na úsečce IXYI=6 cm
Čtvrtek 28.5.

Matematika

– opakování řad násobků 1,2,10 – zpaměti

– opakování vyvození dělení, názorné příklady

– dělení 1,2 -pracovní list

Geometrie  – spojování bodů – ukázka – vést k přesnosti – procvičování ve šk.sešitě 

Zadání : (vyzkoušej si na papír)

1. Vyznač body A,B a spoj tyto dva body

2. Vyznač body C,D,E a spoj tyto body 

Pracovní sešit str. 87 cv. 4,5

                        str.88 -opakování, samostatná práce – hodnocení 

Český jazyk    

– Slovní druhy – zpaměti

– určování slovních druhů – společná práce (15 slov)

Petr, druhý, za, veze, kuchař, i, stříbrné, dává, aby, kniha, stříháme, do, deset, osel,píšeme

Pracovní sešit – str. 32 – celá

Psan í -str. 25

Pátek 29.5.

Český jazyk

Psaní  – str. 26

Čtení  – čtení DÚ – str. 128,129

-          Básničky str. 130

-          Popelářský vůz str. 131 – DÚ na pondělí

Slovní druhy – řada zpaměti

Společná práce na tabuli

  • určování podst.jmen a přídavných jmen

Vzor:  Modrý (2) hrníček (1) – podstatná jména podtrhujeme čarou, čísla píšeme nad slova


Malá holčička

Roztomilé koťátko

Vysoký strom

Dřevěná lavice

Drahý kov

Košatá lípa


Učebnice  ČJ str. 97 cv.5 a) –opiš věty a urči slovní druhy 

                       str. 97 cv. 1 – ve větách určuj podstatná jména

Matematika

-          opakování nás. řad – 2,1O 

-          pracovní listy na opakování násobení, dělení 

– slovní úlohy – krát více, krát méně

Prvouka – Logico piccolo- opakování – roční období, počasí, čas, hodinySem napište text

Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...