TÝDEN 25. 5. - 29. 5. 4. tř.

Matematika 25.5. – 29.5.

Prohlédni si video KLIKNI

PS 2. díl strana 23/1 b, c, d, e, f


PONDĚLÍ

JAZYK ČESKÝ

1) PS Procvičujeme… s. 12 cv. 2 (1., 2. a 5. větu)

- najdi slovesné tvary, podtrhni je vlnovkou, u sloves nadepiš číslicí 5

- rozhodni, zda se jedná o větu jednoduchou nebo souvětí

- pokud jde o souvětí, rozhodni, z kolika vět se skládá (počet sloves = počet vět)

- vyznač všechny důležitosti (spojovací výrazy - mohou být i na začátku věty, za čárkou ve větě nebo bez čárky ve větě, interpunkční znaménka , . ? !)

- na linku za větu zapiš větný vzorec

- nadepiš číslicí slovní druh i nad zbylá slova

- vymysli si ústně pokračování dané věty jako příběhu

2) Zopakuj si pádové otázky v písničce a v přehledové slož­ce

klikni O babičce ve všech pádech

3) PS Procvičujeme… s. 15/6 (doplň tabulku a nad slova v prvním sloupci napiš číslicí slovní druh)

4) Společná četba (poslech 1., 2. a 3. kapitoly) – zasláno na žákovský email

Vypracovaná zadání 1) a 3) mi prosím zašlete vyfotografovaná.

Dobrovolný týdenní úkol

Zjisti co nejvíce názvů ptáků vyskytujících se v ČR na písmeno V (2 názvy = 1 nálepka) do 31. 5.


ÚTERÝ

JAZYK ČESKÝ

1) Přehledová složka – vzory rodu středního (zo­pakovat)

2) online procvičování

klikni  Školákov – vzory rodu středního (různá cvičení)

3) PS Procvičujeme… s. 20 (celá strana)

4) Průběžně si každý den vypracuj část jedné ze čtyř stran okopírovaných PL

Vypracované zadání 3) mi prosím po kontrole v klíči zašlete. 

Dobrovolný denní úkol - zjisti a napiš mi, co je to řešeto (do zítra za 1 nálepku).

HV - zopakuj si a nalep si písničku My jsme žáci… klikni zde

M - viz samostatné info nahoře (před pondělkem)
 

STŘEDA


JAZYK ČESKÝ

1) Přehledová složka – vzory rodu ženského (zopa­kovat)

2) online procvičování

klikni  Školákov – vzory rodu ženského (různá cvičení)

3) PS Procvičujeme… s. 21(celá strana) – kontrola podle klíče vzadu

Vypracované zadání 3) mi prosím po kontrole zašlete. 

HV - zopakuj si a nalep si písničku Kolik je na světě… klikni tady

VLASTIVĚDA

1) Učebnice s. 5 – přečti a potom vyplň pracovní list, který si po vyplnění nalepíš do sešitu VL jako zápis s nadpisem České země v pravěku

2) klikni  PRAVĚK – otázky k procvičení učiva
3) Dějiny udatného národa českého – 2 videa

1. díl Lovci mamutů

2. díl Pravěcí zemědělci
4) Poslech Tajemství Věstonické Venuše (vyhledej v odkaze 3. díl) klikni zde

ČTVRTEK

JAZYK ČESKÝ

1) SEZNÁMENÍ S NOVÝM UČIVEM – rod mužský životný, neživotný

podívej se na tohle video:)

2) online procvičování

klikni   Školákov  (cvičení je několik, udělej jich co nejvíce)

3) PS 2. díl s. 15/2 (udělej až po zhlédnutí výukového videa a online procvičování)

Vypracované zadání 3) mi prosím zašlete. 


ANGLIČTINA

Učivo najdete v příloze. Jsou zde i poslechy k jednotlivým cvičením.  

PÁTEK

JAZYK ČESKÝ

1) Připomeň a procvič si rod mužský životný (1. pád není stejný jako 4. pád) a neživotný (1. pád je stejný jako 4. pád)

Školákov – více cvičení

2) Učebnice s. 71 – pročti si pořádně tabulku 

3) Jakmile budeš mít pročteno, nahlížej do tabulky a zkus tato cvičení: Školákov

3) Učebnice s. 72 – pojmenuj obrázky ve cv. 7 (jsou rodu mužského), slova zapiš pod sebe na řádky do školního sešitu a pomocí učebnice na s. 71 zkus ke slovům najít vhodný vzor a zapiš si ho. Tento úkol mi prosím zašli, podívám se, jak Ti to šlo.

4) Zkus také cvičení 72/7b). Těším se na Tvé nápady.

5) Hlasitě si pročti postupně také celou tabulku na s. 73 v učebnici.

6) Na Váš seznamový email zasílám další díly Vilmy k poslechu

7) Ve škole jsme psali v týdnu DIKTÁT – popros někoho doma, ať Ti nadiktuje všechny nebo jen vybrané věty z PS Procvičujeme… s. 13/5 a 12/2. Napiš mi, jak se Ti vydařil:)


PŘÍRODOVĚDA

1) Zápis do sešitu – nadpis MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V PŘÍRODĚ

1. Požár

2. Bouřka

3. Vichřice

4. Přívalová povodeň

2) Téma Bouřka – pročíst (příloha vložena pod dnešní informace zde na webu)

3)  Podívej se na video o BOUŘCE

4) Pročti si první 3 články na následujícím odkaze:  https://www.zachran­ny-kruh.cz


VL  Zašli mi prosím, jak jsi zvládl(a) vyplnit ve středu PL do VL, děkuji.

ČTENÁŘSKÝ DENÍK - měl by být odevzdán do konce května, prosím o zaslání co nejdříve, opět stačí ofocené (Tom již splnil:)

Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...