TÝDEN 1. 6. - 5. 6. 4. tř.

PONDĚLÍ

JČ + VV

Dnešní práce je ukryta ve 3 přílohách.

Přílohu PL stříhání a přílohu PL strana 42 je nutné vytisknout.

Přílohu zadání na doma 1. 6. doporučuji vytisknout pro lepší orientaci v zadávaných úkolech. 

ÚTERÝ

1) Opakování pádových otázek

2) Připomenutí vzorů rodu mužského + které jsou pro rod životný (jsou 4) a které pro neživotný (jsou 2)

3) Školákov – procvičení skloňování vzoru HRAD a STROJ (nejprve řekni, potom kliknutím zkontroluj) ZDE:)

4) Školákov 

  • přiřazování podstatných jmen v rodu mužském ke vzorům

POSTUPUJ PO JEDNOTLIVÝCH SLOVNÍCH SPOJENÍCH TAKTO:

  • vyhledej ve slovním spojení podstatné jméno
  • ověř, zda se jedná o rod mužský
  • podstatné jméno si řekni v 1. pádě čísla jednotného
  • ověř, zda je životné nebo neživotné (srovnej 1. a 4. p. č. j.)
  • přiřaď ke vzoru (pomocí 1. a 2. p. č. j.)
  • ke slovnímu spojení vymysli zajímavou větu
  • CVIČENÍ JE ZDE 

5) PS 2. díl -  15/4 – pošli mi prosím

6) PS 2. díl – s. 16/1 + 1a ( zašli mi prosím )


STŘEDA

1) Příprava na diktát – PS 2. díl s. 16/1 (žlutou pastelkou si vyznač problematická místa – interpunkční znaménka, i,í/y,ý; hláskovou spodobu = jinak vyslovujeme, jinak píšeme…).Části slov, která neumíme zdůvodnit: SOUVISLÝ, ZAJÍMAVÍ, ZKRÁTKA. Text si řádně přečti.

Požádej někoho doma o nadiktování celého diktátu nebo jeho části.   Dej mi prosím vědět, jak se Ti vydařil:)

2) Zkus vyskloňovat bez pomůcky vzor PÁN v obou číslech, potom zkontroluj v učebnici. Jedno nebo více slov ze cv. 1a) na str. 16 v PS 2 díl vyskloňuj podle vzoru PÁN ústně také.

3) PS 2. díl s. 16/2 (s využitím tabulky  se vzorem PÁN v učebnici).

4) PS 2. díl s. 16/3 – nad slova nadepiš číslicí slovní druh, ověř rod, životnost a vzor podstatného jména, urči pád (vše ústně) a potom zapiš ve stejném pádě v čísle množném. Ukázka: statný lev – nadepiš 2 a 1 a zapiš: statní lvi (páni).


VL

1) Mladší doba kamenná  – prezentace  https://skolakov.eu/…zentace.html

2) Čtení v učebnici s. 6  →  vyplnění pracovního listu (týkajícího se mladší doby kamenné)  - nutno vytisknout

3)  Procvičení učiva online https://skolakov.eu/…azovani.html 

4)  Doba bronzová a železná – prezentace https://skolakov.eu/…zentace.html

5)  Čtení v učebnici s. 7 nahoře  →   vyplnění pra­covního listu (týkajícího se doby bronzové a železné) →   nalepení do sešitu VL

6)   Procvičení učiva online https://skolakov.eu/…azovani.html

7)   Dějiny udatného národa českého 3. díl ke zhlédnutí zde

8)  Čítanka s. 95 – 96 (školní zapůjčená)

ČTVRTEK

1) Učebnice s. 74/3  – ústně zdůvodňuj i, í/y, ý ; ověřuj rod podstatných jmen a do školního sešitu vypiš pouze slova ke vzoru PÁN (je jich 9) – zašli mi ho potom

2) Pohledem do tabulky vzorů rodu mužského si připomeň, ve kterých pádech a číslech si u vzoru pán musíme dát pozor

3) PS Procvičujeme… s. 14/3 – zopakuj si pády a odpovídej jedním slovem (pouze k 6. pádu můžeš přidat předložku o a v 7. pádě předložku s) -  zašli mi prosím

4) PS 2. díl – 16/4 - pracuj s tabulkou vzorů a nad nový tvar slova nadepiš číslo pádu

5) PS 2. díl – 16/5 - pracuj s tabulkou, u každého doplňovaného slova si ověřuj rod, životnost, vzor a nad doplňované slovo nadepiš tvar vzoru, např. nad slovo LVY nadepiš pány -  zašli mi prosím obě cvičení

6) Online procvičování koncovek vzoru pán:  skolakov1.eu   a skolakov2.eu


AJ – učivo najdete v příloze.
 

PÁTEK

JČ + PŘ

Práci na dnešní den najdete v přílohách níže.

Prosím o vytisknutí textu ke čtení a písničky, zadání práce bych doporučila vytisknout též (naleznete zde návod, jak dnes postupovat a pracovat).

Zde je odkaz na interaktivní elektronickou učebnici do přírodovědy:

Učebnice Přírodovědy

Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...