TÝDEN 1. 6. - 5. 6. 2020

PONDĚLÍ 1. 6. 

ČJ – zopakuj si určování podmětu ( několikanásobný, nevyjádřený):

Urči PODMĚT

– učebnice: str. 127/ žlutý rámeček (přečíst)

PŘÍSUDEK SLOVESNÝ = vyjádřen slovesem.

PŘÍSUDEK JMENNÝ SE SPONOU = vyjádřen slovesem JE, JSOU,  BUDE, BYL, BYLI + podstatné nebo přídavné jméno

                                                             ( např. Děda je starý.)

                                                              Nebo může být vyjádřen slovesem STÁT SE, STÁVAT SE+ podstatné jméno

                                                             ( Honza se stane učitelem.)

– učebnice: str. 127/ 1d, e (ústně)

– PS modrý: str. 29/ cv. 1a, 2, 4.


AJ - opakovali jsme pokyny (sit down, come here,…), tvořili jsme z nich zákazy., opakovali jsme také čísla 0 – 100.

      ZÁKAZ tvoříme tak, že před sloveso dáme slovo DON ´T (např. DON´T sit down)

- PS Project: str. 4/cv.4, str.5 /cv. 6 (piš příkaz nebo zákaz, který dává učitelka na obrázku dětem), str. 6/ cv. 1, 2, str. 7/ celá strana


ÚTERÝ: 2. 6. 

ČJ – dnes jsme si vysvětlili přísudek několikanásobný

PŘÍSUDEK NĚKOLIKANÁSOBNÝ = skládá se ze 2 a více sloves, která jsou od sebe odděleny čárkou nebo spojkou. 

                                                           Říká nám, co všechno podmět dělá. (např. Děvčata tancovala a zpívala.)

– učebnice: str. 128/cv. 2 piš do sešitu, a pak mi napsané cvičení vyfoť a pošli na e-mail ke kontrole. 

– PS modrý: str. 30/ cv. 1, 2


AJ – opakovali jsme abecedu, hláskovali jsme své jméno, slovíčka DOG, DOOR, BOARD  = spell this words. Vysvětlili jsme si tvoření množného čísla.

– PS Project: str. 71/ 1.6a,b = přečíst 

– procvič si: MNOŽNÉ ČÍSLO – procvičování

– PS Project: str. 8/cv. 1, 2. 

– nauč se slovíčka: str. 80/ D. Zaměř se na slovíčka muži, ženy, děti, lidé. 


STŘEDA 3. 6. 

AJ – dnes jsme procvičovali množné číslo a vazbu THERE IS/ THERE ARE.

– procvič si: MNOŽNÉ ČÍSLO – přiřazování

– PS Project: str. 8/ cv.4, str. 9/ cv. 5 ( oprav věty podle obrázku), cv. 6 ( piš, v čem se liší obrázky A,B)


ČJ – připomenuli jsme si shodu přísudku s podmětem .

– učebnice: str.130/ žlutý rámeček 

– zapiš si do sešitu školního: SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM

                                              Podmět je v rodě:

                                              M životný = i ( ukážeme si slovem TI)

                                             M neživotný = y (ukážeme si slovem TY)

                                               Ž = y ( ukážeme si slovem TY)

                                              STŘ = a ( ukážeme si slovem TA)

– PS modrý: str. 31/ cv. 1 a, b , cv. 2

POZOR: Pokud je podmětem my, vy, oni, píšeme v přísudku měkké i. 


VL – přečti si v nové učebnici s. 30 až 33

- zjisti, jak vypadá KIMONO, KAMISEN
- poslechni si japonskou pohádku edu.ces­katelevize.cz a pořad o Tokiu edu.ces­katelevize.cz

- až budete číst na s. 32 o různosti kultur, zhlédněte video zde edu.ceska­televize.cz

– video o Vietnamu do­volena-vietnam-go2.cz

Zápis do sešitu:

nadpis ČLOVĚK A KULTURA

Slovo KULTURA má mnoho významů (umění, zvyky, způsoby chování, strava …).

Na světě je mnoho různých kultur.

I v ČR žijí lidé s odlišnou kulturou (Romové, Vietnamci).

UMĚNÍ – nejvyšší projev kultury, vyvolá zážitek.

MASOVÁ KULTURA – oslovuje mnoho lidí = masy (internet, rozhlas, televize, tisk).


ČTVRTEK 4. 6. 

ČJ – dnes jsme procvičovali psaní i/y  u sloves.

– učebnice: str. 130/ cv. 3 – napiš do sešitu

                   str. 131/cv.4 + žlutý rámeček – přečíst, cv. 5 – ústně

                   str. 131/ cv. 6 – napiš do sešitu

– PS zelený: str. 33/ cv. 3, 4.

AJ – procvičovali jsme množné číslo, vazbu THERE IS/ THERE ARE, pokyny.

MNOŽNÉ ČÍSLO – procvičování

THERE IS /THERE ARE – procvičování

- PS Project: str. 10/ cv. 1, 2, 3.

-  PS Project: str. 80/ slovíčka CULTURE


M – probírali jsme desetinná čísla

- PS: str. 26/ obrázek ( využití desetinných čísel v běžném životě)

číslo 4,37 = čtyři celé, třicet sedm setin

         0,06 = nula celá, šest setin

- čísla v PS se nejdříve nauč číst, potom se je nauč zapisovat. 

- desetinná čísla si vyhledej na pravítku ( cm = čísla před desetinnou čárkou, mm = čísla za desetinnou čárkou). 

Na pravítku si také procvič číselnou řadu. ( např. 0,3 = najdu na pravítku 0 a 3 mm).Jaké číslo následuje za 0,3?

Jaké číslo následuje za 1,7?

- PS: str. 26/cv. 1, 2, 3, 4


- probírali jsme smyslovou soustavu. 

Podívej se na prezentaci.

SMYSLOVÁ SOUSTAVA

PÁTEK 5. 6. 

AJ – procvičovali jsme množné číslo.

MNOŽNÉ ČÍSLO
- PS Project: str. 11/ I can…

ČJ – dnes jsme měli čtení.

ČÍTANKA  – str. 110 – 111. Udělej si i úkoly k textu. 

– procvičovali jsme shodu přísudku s podmětem 

PODMĚT A PŘÍSUDEK – doplňování

Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...