TÝDEN OD 8. 6. - 12. 6. 2020

PONDĚLÍ 8. 6. 

ČJ – dnes jsme se zaměřili na shodu několikanásobného podmětu stejného rodu s přísudkem.

– učebnice: str. 132/ žlutý rámeček + str. 132/ cv. 2 – ústně doplnit koncovky a určit podmět a přísudek.

– PS modrý: str. 32/cv. 1, 2, str. 31/cv. 3, 4.

– procvičení na PC:

doplňování

AJ – opět si zopakuj tvary množného čísla

MNOŽNÉ ČÍSLO

– PS Project: str. 11/ cv. 4, 6

– PS Project: str. 72/ sloveso TO BE – časování + zkrácené tvary + záporné tvary ( nauč se sloveso časovat).

– PS Project: str. 12/ celá strana, str. 13/ cv. 4, 5, 7.

– učit se slovíčka 2. lekce ( str. 81)


ÚTERÝ 9. 6. 

AJ – procvičovali jsme sloveso TO BE, časování + zápor

– procvič si časování:

SLOVESO to be – časování

PEXESO
- PS Project: str. 81/ FAMILY – učit se slovíčka (rodina + přivlastňovací zájmena)


ČJ – procvičovali jsme shodu přísudku s několikanásobným podmětem

– procvič si psaní i/y:

SHODA PŘ. S NĚKOLIKANÁSOBNÝM PO.

– učebnice: str. 133/ modrý rámeček + cv. 3 (ústně)

– učebnice: str. 133/ cv. 2 ( 6 sloves) – piš věty do sešitu.

– PS modrý: str. 32/ cv. 1, 2., str. 31/cv. 5.

– PS zelený: str. 55/ cv. 4


M – procvičovali jsme zápis, čtení a porovnávání desetinných čísel.

POROVNÁVÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL= porovnáváme  jednotky, desetiny, setiny u čísel.

(např. 3,4 je větší než 4,4, protože v jednotkách je č. 4, které je větší než 3.

           0,62 je větší než 0, 61, protože v řádu setin je č. 2, které je větší než 1 v řádu setin.....)

– PS: str. 27/ celá strana.


STŘEDA 10. 6. 

ČJ – dnes jsme procvičovali slovesný způsob. Zaměřili jsme se na podmiňovací způsob.

– učebnice: str. 97/ žlutá tabulka + cv. 1 ( všímej si tučně vyznačených tvarů přísudku = podmiňovací způsob)

– učebnice: str. 97/ cv. 2 – vypiš slovesa v podmiňovacím způsobu do sešitu.

– podívej se i na oranžovou tabulku – str. 97, kde jsou uvedeny tvary slovesa BÝT  v podmiňovacím způsobu.

– PS modrý: str. 13/ cv. 1a, 2. 

– PS zelený: str. 26/ cv. 1, 2.


AJ – procvičovali jsme slovíčka FAMILY + tvary přivlastňovacích zájmen.

– procvič si slovíčka:

FAMILY

– PS Project: str. 72/ Přivlastňovací zájmena ( můj, tvůj, jeho, její, jeho(toho zvířete), náš, váš, jejich)

– procvič si na PC:

PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA


VL téma: Kulturní instituce (zhlédni prezentaci z přílohy, pokud narazíš na slova, kterým nerozumíš, najdi význam ve slovníku tištěném nebo online; nebo mi napiš:)

Zápis do sešitu: nadpis Kulturní instituce; starají se o zachování kultury (např. divadlo, kino, muzeum, galerie, knihovna)

téma: Kulturní památky - nadpis v sešitu

- díla a věci, kte­ré připomínají na­ši kulturní his­torii

- chráníme je pro bu­doucí generace

– UNESCO – mezinárodní organizace, která chrání kulturní památky po celém světě (u nás 14)

odkaz: unesco-czech.cz (klik­nutím na každé místo ze seznamu UNESCO si vybereš, zda si spustíš videogalerii, fotogalerii…)

Učebnice s. 33 – 35


ČTVRTEK 11. 6.

ČJ – dnes jsme se zaměřili na procvičování slovesného způsobu.

– učebnice: str. 99/ cv. 3 – vypiš do sešitu slovesné tvary a urči u nich pouze slovesný způsob

- procvič si určování slovesného způsobu na PC:

SLOVESNÝ ZPŮSOB

– procvič si psaní Y/I:

SHODA PŘÍSUDKU S NĚKOLIKANÁSOBNÝM PODMĚTEM

– PS zelený: str. 27/cv. 4, str. 55/ cv. 5, 6, 7.


AJ – procvičovali jsme přivlastňovací zájmena.

PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA

– PS Project: str. 14/ cv. 1, 2, 3. 

– PS Project: str. 73/ přivlastňování pomocí ´s – pročíst mluvnici.

– PS Project: str. 15/ cv. 4 ( doplň apostrof = ´ , kam patří), cv. 6 – doplň přivlastňovací zájmeno podle situace na obrázku a věc, která osobě patří.


 – podívej se na prezentaci o NERVOVÉ SOUSTAVĚ, potom  na video o mozku

NERVOVÁ SOUSTAVA

MOZEK

JAK PROCVIČIT MOZEK?
 


PÁTEK 12. 6. 

ČJ – dnes jsme měli čtení.

- Čítanka: str. 112 – 116 / číst a plnit úkoly k textu

Na internetu si vyhledej informace k bitvě na Vítkově. 


AJ – procvičovali jsme slovíčka RODINA .

– udělej si pracovní listy k tématu RODINA – viz. příloha

– PS Project: str. 73/ Otázka se slovesem TO BE – přečti si mluvnici.

– PS Project: str. 16/ cv. 1, 2, 3. Procvič si tvoření otázky se slovesem to be. 


 

Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...