Týden od 8.6. - 12.6.

PONDĚLÍ 8.6. + ÚTERÝ 9.6.  

ČESKÝ JAZYK

SLOH – ADRESA  – nové učivo

Adresa musí obsahovat: oslovení, jméno a příjmení adresáta, název ulice a číslo domu, obec, poštovní směrovací číslo  

  • ukázky poštovních známek, pohlednic – zdroj internet
  • psaní vlastní adresy
  • psaní adresy spolužáka/spo­lužačky

Pracovní učebnice str. 35 cv. 1,2,3,4 – psaní vlastní adresy

Vysvětlení : Naše obec nemá oficiální pojmenování ulic (ukázky názvů ulic ve velkých městech – internet). Jedná se o části obce (Chaloupky, Bařinky, Hrnčíře, aj. které si pojmenovali obyvatelé. Do adresy proto píšeme:

 př.  Jana Nováková

       Jalubí 342

       Jalubí

       687 05

MATEMATIKA

procvičování násobení a dělení 2– interaktivní tabule – ŠKOLÁKOV

Pětiminutovka : násobení a dělení 2

Zadání: 8.2, 2.2, 6.2, 4.2,10.2,       14:2, 2:2,10:2, 6:2, 20:2

Pracovní učebnice : str.59,60
STŘEDA 10.6.

ČESKÝ JAZYK

Pracovní sešit

-          str. 35 – manipulační činnost ( psaní pohlednic )

-          str. 36 – opakování psaní velkých písmen cv. 1 

-          DIKTÁT (psaní vět, velká písmena, jména obecná, jména vlastní, párové souhlásky)

 

ZADÁNÍ:

ZÍTRA PŮJDEME NA HRA - (D/T) BUCHLO - (F/V).

KOČKA MICKA BĚHÁ PO DVORKU.

JAKU - (P/B) SE TĚŠÍ NA PROHLÍ (T/D)KU PRAHY.

ŘEKA MORAVA JE PLNÁ VODY.

BYDLÍM V JALUBÍ.

MATEMATIKA

-          Opakování násobilky 4 formou hry – posílám v příloze, můžete si vytisknout a zahrát

-          Počítání příkladů se závorkami – vypočítej do sešitu či na papír

-          Pracovní sešit str. 61 cv. 1,2,9

-          Seznámení s jednotkami hmotnosti, délkyobjemu

-          Barevné počítání str. 13 – vypočítej příklad a rozliš, zda předměty vážíš , měříš, nebo kolik obsahují vody (zakroužkuj příslušnou barvou)

Sem napište text

ČTVRTEK 11.6.

MATEMATIKA

– procvičování počítání příkladů se závorkami -školní sešit

(35+18) – (2.2)=

(9.4) + (10:2)=

(49–12) + (3.3)=

(27:3) – (18–9)=

-Pokračování v učivu -JEDNOTKY HMOTNOSTI A OBJEMU str. 55

Pracovní učebnice -slovní úlohy-samostatná práce str.61 -cv.3,4,5,6,7

ČESKÝ JAZYK

– pokračování ve čtení knížky Honzíkova cesta (doporučení této knihy během prázdnin)

Psaní str. 32

Pracovní sešit str.36 cv. 2,3,4

m napište text

PÁTEK 12.6.

ČESKÝ JAZYK

Psaní -str.33

Dokončení společné četby knihy: Naše máma je bosorka

ČTENÁŘSKÉ DENÍKY – představení knihy, kterou děti přečetly doma

MATEMATIKA

Pracovní učebnice -str.68

PRVOUKA -společenstvo lesa

učebnice -V lese str.62,63 – poznávání stromů, keřů, rostlin a živočichů  -upozornění na jedovaté rostliny a živočichy

Pracovní učebnice -str. 67,68

 

Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...