PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ

Vysvědčení za 2. pololetí se bude vydávat v úterý 30.6.

Předání vysvědčení proběhne v kmenových třídách hromadně s třídním učitelem v 8:00 hod.

Předání vysvědčení se mohou zúčastnit i žáci, kteří nenavštěvovali od 25.5. vzdělávací aktivity. Podmínkou je, aby přinesli vyplněné Čestné prohlášení, které najdete v dokumentech na stránkách školy.

Výuka bude v tento den ukončena cca. v 9:00 hod.

Obědy jsou 30.6. vzhledem k současné organizaci vzdělávání zrušeny.

V případě, že si vysvědčení, nemůžete v tento den vyzvednout, dohodněte se na předání s ředi­telkou školy  tel: 775 579 619.


Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...