UČIVO TÝDEN 9.11.-13.11.

 P o n d ě l í 9. 11.

M: str. 42 cv. 5 připoj lodičky podle výsledků

Čj: PS str.25 cv. 2 spoj slova souznačná

Barevná čeština str. 14 napiš slova souznačná

Čít: str. 45 článek Slon


Ú T E R Ý 10. 11.

M: str.43 cv.1 do­počítej rakety a vybarvi hvězdičky

Čj: učebnice str. 38 cv.3 opiš první dvě věty

Pís: str. 27 dva řádky- Gusta, Gabča


S T Ř E D A 11.11.

Čj: PS str. 26 cv. 2 napiš slova nadřazená a připrav si slova podřazená ke slovům živočich, květina, měsíc.

Bar. čeština str. 17

M: připravit kartičky- 10

Čít: str. 46 na folii doplnit správná jména


Č T V R T E K 12. 11.

Čj: str. 26 Zopakovat slova nadřazená, podřazená a souřadná

    Napsat do sešitu 5 slov podřazených ke slovu Nářadí

    BČ: str. 18 Doplnit pyramidy-čísla a kdo chce, udělá si i úkol č. 7

M: opakovat desítky do 100


P Á  T E K 13. 11.

Čj: mnohoznačná slova

B Č: str . 16 vybarvi cestu s mnohoznačnými slovy

Pís.: str.28 napiš krásně psací písmena

Čítanka:str. 47 a 48 Hurvínkovy  narozeniny

M: str. 47 cv. 6  
Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...