TÝDEN OD 23.11. DO 27.11. (3.TŘ.)

Pondělí 23.11.

Online výuka

Matematika

 • opakování řady násobků 7
 • procvičování násobení a dělení 7 (Školákov, školní sešit)
 • pracovní sešit M str.25 cv.5
 •                             str.26 cv.1,2,3
 • Slovní úlohy – opakování (zápis, výpočet, zkouška, odpověď) – školní sešit

Český jazyk

 • Zájmena -pracovní sešit Slovní druhy str.13 cv.2,3

Čtení  str.51


Offline výuka – samostatná práce

Matematika

Český jazyk

 Slovní druhy str.14 cv.5,6

Čtení str.52,53 + zkus odpovědět na otázky č.1,2,3 pod textem 


Úterý 24.11.

Online výuka


Prvouka

 • třídění ovoce
 • třídění zeleniny

učebnice PRV str.18 – Zelenina, druhy zeleniny

pracovní sešit PRV str.16

Čtení – Křeček strojvůdcem

Matematika

 • Pětiminutovka -násobení a dělení 6

Český jazyk

 • opakování a určování zájmen
 • Číslovky – seznámení s novým slovním druhem
 • učebnice ČJ str.60 cv.1 -vyhledávání číslovek ve větách


Offline výuka – samostatná práce

Prvouka

Znovu si procvič: 1) druhy ovoce https://skolakov.eu/…ime-se-1.htm

                                    2) druhy zeleniny https://skolakov.eu/…ime-se-1.htm

Český jazyk

Matematika

 • pracovní sešit M str.31 cv.2,7– násobení a dělení 7


Středa 25.11.


Online výuka

Matematika

 • procvičování násobení a dělení 7
 • pracovní sešit M str.31 cv.5,10 (násobilka 10)
 •                            str. 31 cv.12,13 ( + ,– do 100) 
 • pracovní sešit M str.26 cv.5 – řešení do školního sešitu M (zápis, výpočet, zkouška, odpověď)                                     str.26 cv.6

Český jazyk

 • pracovní sešit ČJ str.8 cv.1 – kontrola cvičení + určování dalších slovních druhů(pod.jm.,příd­.jm,zájmen)
 •                              str.8 cv.2 
 • učebnice ČJ str.60 cv.2 – přepis do školního sešitu, určování slovních druhů 


Offline výuka – samostatná práce

 Matematika – procvič si  doma násobení a dělení 7 – zítra budeme cvičení znovu procvičovat společně

1) https://skolakov.eu/…riklady.html

2) https://skolakov.eu/…riklady.html

 • pracovní sešit M str.31 cv.14,15,16

Český jazyk

 • pracovní sešit Slovní druhy – celá str.15


Čtvrtek 26.11.


Online výuka

Matematika

 • řada násobků 7 – zpaměti
 • Procvičování příkladů na násobení a dělení 7
 • Slovní úloha –zadání sl.úlohy do škol. sešitu
 • pracovní sešit M str.26 cv.7 -příklady bez závorek

Český jazyk 

 • procvičování číslovek 
 • odpovídání na otázky Kolik? Kolikátý? Kolikerý? Kolikrát?
 • pracovní sešit Slovní druhy str.16 cv. 2

Offline výuka – samostatná práce

Matematika

 • vyřeš slovní úlohu zadanou v online výuce (zápis, výpočet, zkouška, odpověď)
 • opiš a vypočítej  příklady do školního sešitu :

94 – 8 . 5 =

7 . 7 + 21 =

42 : 7 + 36 =

80 – 14 : 7 =

35 : 7 + 25 =

Český jazyk

 • pracovní sešit Slovní druhy str.16 cv.3,4

Čtení str.57 Jazykolamy, Školník

   

  Angličtina

  Online výuka:

  - dnes jsme procvičovali slovní zásobu – školní pomůcky.

  - nové fráze: Here you are. = Tady to máš.

                        Thank you. = Děkuji.

  - četli jsme příběh z učebnice – str. 9/ My friend is a monster

  - nová slovíčka : CAVE = jeskyně

                              MONSTER = příšerka

                              COMIC = komiks

  Offline výuka:

  - PS: st. 8/cv. 5, 6

  - procvičovat psaní slovíček – školní pomůcky

  - číst text z učebnice: str. 9/ My friend is a monster


  Pátek 27.11.

  Online výuka

  Prvouka 

  • Užitkové plodiny
  • učebnice str.19
  • pracovní sešit str.17

  Matematika

  • procvičování dělení 7
  • kontrola příkladů-školní sešit
  • pětiminutovka(ná­sobení a dělení 6)

  Český jazyk

  • pracovní sešit str.8 cv.3,4
  • Slovní druhy str.16 cv.4,5

  Zapojení školy do projektů:
  Nadace Synot
  Projekt Edison
  Recyklohraní
  Ovoce do škol
  MŠMT
  EU
    Prosím čekejte...