Týden od 4.1. do 8.1. (3.tř.)

Pondělí 4.1.

Online výuka

Matematika

  Český jazyk


  Offline výuka – samostatná práce

  Matematika

  Český jazyk

    vyhledej přídavná jména   skolakov.eu

   urči slovní druhy ve větách  skola­kov.eu


  ÚTERÝ 5.1.

  Online výuka

  Český jazyk

  • určování slovních druhů ve větách
  • Částice
  • učebnice ČJ str.65
  • pracovní sešit str.str.12 cv.1
  • seznámení s básní DESET SLOVNÍCH DRUHŮ  

  Matematika

  Offline výuka – samostatná práce

  Český jazyk

  • pracovní sešit ČJ str.12 cv.2

   DESET SLOVNÍCH DRUHŮ

   Máma, táta, Véna
   jsou podstatná jména.


   Jaký, který, čí se ptáš?
   Už přídavná jména znáš.


   Nová jsou však zájmena
   zaskakují za jména. 


   Chcete něco spočítat?
   Číslovky musíte znát.


   Slovesa už poznáme,
   pracovat je necháme.


   Matematika


   Procvič si:

   názorné  příklady nás. 9

   https://skolakov.eu/…ocitame.html

   násobky čísla 9

    https://skolakov.eu/…nasobku9.htm

   hledej vetřelce, který nepatří mezi násobky 9

   https://skolakov.eu/…ocitame.html

   Barevné počítání str.35 


   STŘEDA 6.1.


   Online výuka

   MATEMATIKA

   pracovní sešit str.29 -slovní úlohy
   násobilka 9

   ČESKÝ JAZYK

   určování slovních druhů ve větách

   vyhledávání a určování částic, tvoření vět

   ČTENÍ – str.82,83

   Tři králové – příběh

   Offline výuka – samostatná práce

   MATEMATIKA

   dokonči cv.3,5 str.29

   řada násobků 9 – zpaměti

   ČESKÝ JAZYK

   Slovní druhy -str.32 cv. 3

   Procvičování básně -Deset slovních druhů

   Čtení – str. 87,88  


   ČTVRTEK 7.1.


   Online výuka

   Angličtina

   – učili jsme se novou frázi: How old are you?

   – opakovali jsme čísla 1 – 20

   PRVOUKA


   – vlastnosti látek

   – zkoumání látek smysly

   – skupenství látek -změna skupenství látek

   – rozpustnost látek

   video 1) rozpustnost látek https://www.youtube.com/watch…

             2) skupenství látek https://www.youtube.com/watch…


   Offline výuka – samostatná práce

   ANGLIČTINA

   - procvičovat  novou frázi: How old are you?  I ´m  9. 

   - PS: str. 11/ cv. 3, 4

   - slovíčka 2. lekce/ 3. hodina

   - procvičovat psaní čísel 13 – 20

   MATEMATIKA

   procvičování řady násobků 9

   násobení a dělení 8 (zítra pětiminutovka)

   pracovní sešit M str.3 cv.1,5


   ČESKÝ JAZYK

   Slovní druhy -str.36 cv. 2

                         str.37 cv. 5

                         str. 38 cv.11

   Pátek 8.1.

   Online výuka

   ČESKÝ JAZYK

   - opakování slovních druhů

   – citoslovce

   -pracovní sešit  str. 12 cv.1,2,3

   MATEMATIKA

   – procvičování násobení a dělení 8, pětiminutovka

   – násobilka 9 

   – geometrie str.40 cv.1,2,3

   Offline výuka – samostatná práce

   ČESKÝ JAZYK

   – Slovní druhy – str. 33 cv.1

                          - str.34 cv.2,5 

   – podaří se ti naučit zpaměti celá básnička  ??

            

                         DESET SLOVNÍCH DRUHŮ


   Máma, táta, Véna                        Kdy a kde a jak se ptej,
   jsou podstatná jména.                 příslovce si vyhledej! 


   Jaký, který, čí se ptáš?               Předložky před jmény stojí,
   Už přídavná jména znáš.            samy bez nich neobstojí. 


   Nová jsou však  zájmena            Slova, věty spojit máme? 

   zaskakují za jména.                    Spojky k tomu zavoláme!


   Chcete něco spočítat?               Částice se mají k světu,
   Číslovky musíte znát.                 často uvozují větu.


   Slovesa už poznáme,                Ach, to nejlepší nakonec - 
   pracovat je necháme.                citoslovce – to je věc!


   MATEMATIKA – GEOMETRIE

   str. 40 cv.5,6,7 (dobrovolně cv.8)

   procvičuj si násobilku 7,8 !!

   https://skolakov.eu/…riklady.html 

   https://skolakov.eu/…riklady.html


  •                                                                PŘEJI VÁM PĚKNÝ VÍKEND!
  Zapojení školy do projektů:
  Nadace Synot
  Projekt Edison
  Recyklohraní
  Ovoce do škol
  MŠMT
  EU
    Prosím čekejte...