TÝDEN 11.1. - 15.1. (4.tř.)

PONDĚLÍ

M

str.23/4, 5 společně

– offline: str. 23/ 2

              str. 22/ 6

              do čtverečkového sešitu příklady na dělení podle obrázku


ČJ

– v hodině jsme procvičovali slovní druhy ( učebnice: str. 42/ cv. 9)

OFFLINE: Do sešitu ČJ školní napiš pouze druhý řádek z učebnice str. 42/cv. 9. U slov urči slovní druhy. 

          PS modrý: str. 35/cv. 10 a

                             str. 33/ cv. 2

ÚTERÝ

AJ

– v hodině jsme procvičovali slovíčka (zvířata), vazbu THERE IS / THERE ARE.

OFFLINE: PS: str. 49/cv. 3

           - učit se slovíčka 10. lekce/3. hodina


ČJ

– v hodině jsme procvičovali podstatná jména, rozdělovali jsme je na názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů.

    Procvičovali jsme ROD a ČÍSLO podstatných jmen.

OFFLINE: učebnice: str. 47/cv. 6 – napiš slova do sešitu a urči u každého slova rod. Slova rodu mužského podtrni zeleně, slova rodu   ženského podtrhni červeně, slova rodu středního podtrhni žlutě

– PS modrý: str. 36/cv. 2,3

                     str. 36/cv. 1a dole – určování rodu podstatných jmen.

                      str. 37/cv. 3a

URČOVÁNÍ ČÍSLA U PODSTATNÝCH JMEN – procvičení


STŘEDA

AJ


– v hodině jsme procvičovali slovíčka 10. lekce/3. hodina ( učebnice: str. 50/  čtení vět o zvířatech),

    procvičovali jsme vazbu THERE IS / THERE ARE

OFFLINE: učebnice: str. 50/ orel – opiš věty do sešitu a nakresli obrázek orla

                    PS: str. 48/cv. 2

                           str. 49/cv. 4

– učit se slovíčka 10. lekce/3. hodina


M

– kontrola 23/2 – pozor nesmyslně zadaný úkol

– 25/13 společně

– offline:   25/15, 17

                 cvičení 1 z obrázku níže – počítám do čtverečkového se­šitu

                                                         - ve čtvrtek budou vloženy výsledky – provedete kontrolu


ČTVRTEK

VL

- v hodině jsme probírali hraniční pohoří České republiky (část Čechy)
- česká pohoří s nejvyššími vrcholy jsme si označovali v mapě v sešitě


- v hodině jsme opakovali téma Horniny a nerosty
- znalosti jsme si ověřili v kvízu, který si můžete znovu zkusit zde
– poté jsme shlédli video, které si můžete pustit znovu zde

PÁTEK

ČJ

– v hodině jsme procvičovali číslo a rod podstatných jmen 
OFFLINE: PS modrý: str.37/cv. 4a
                                      str. 37/cv. 5
                                      str. 37/ cv. 6 – urči rod u každého podstatného jména a nadepiš jej zkratkou nad podstatné jméno.
                                      str. 38/cv. 7a

M

– PS 23/ 11 – společně – různé způsoby řešení

– off-line:   opakovat násobilku

                

Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...