TÝDEN OD 25. 1. - 29. 1. 2021 4. TŘÍDA

PONDĚLÍ

ČJ

– v hodině jsme procvičovali určování pádů u podstatných jmen

OFFLINE:

– učit se pádové otázky

– učebnice: str. 49/cv. 5 (třetí a čtvrtý řádek slov) – do sešitu napiš slova a urči u nich pád

– odkaz na  procvičování určování pádů: PÁDY


M

– PS 27/8, 9 společně

– pětiminutovka násobilka 

– zkontrolovat výsledky strana 26

OFFLINE:

– PS 27/ 7, 11

– PS 26/ 3


ÚTERÝ

AJ

– v hodině jsme procvičovali zvířata a člen neurčitý

– zadali jsme si novou slovní zásobu 11. lekce /1. hodina

OFFLINE:

– do sešitu AJ školní přelož i se členem neurčitým (A/AN) následující slova:

1. velký slon

2. malý tučňák

3. oranžový papoušek

4. orel

5. pštros

– učit se slovíčka 11. lekce/ 1. hodina


ČJ

– v hodině jsme procvičovali určování pádů ve větách

OFFLINE:

– učebnice: str. 50/cv. 9 – vypiš z básně podstatná jména a urči u nich pád, číslo, rod.

– odkaz na procvičování:

Určování pádů ve větách


STŘEDA 

AJ

– v hodině jsme probírali nová slovíčka 11. lekce/1. hodina

– vysvětlili jsme si tvoření otázky : Is there …? + odpovědi: Yes, there is. No, there isn ´t. 

OFFLINE:

– PS: str. 52/cv. 1, 2

– učit se slovíčka 11. lekce/ 1. část 

M

– PS 27/ 14, 15 společně

– kontrola 27/11

OFFLINE:

– PS 28/ 16,17

– zkontrolovat výsledky strana 27 (obrázek dole)


ČTVRTEK 

VL

– v dnešní hodině vlastivědy jsme si zopakovali jednotlivá pohoří ČR a také jsme se podívali na nížiny ČR, které jsme si zvýraznili v

   mapě v sešitě

– v rámci opakování jsme zkusili vyluštit obrázkové rébusy, které skrývaly názvy pohoří a nejvyšších vrcholů (k nahlédnutí v příloze)

OFFLINE:

 - dnešní domácí úkol je netradiční: vymysli podobné rébusy (obrázkové, „povídací“ nebo pohybové) na naše pohoří a nejvyšší

   vrcholy (můžeš je nakreslit nebo napsat do sešitu nebo můžeš pracovat i v PC),  některé obrázkové rébusy máš pro inspiraci v

   příloze, povídací rébus jsme si ukázali například ve větě: „V Českém lese čerti chovali doma lžíce.“ – v této větě je schováno pohoří

   Český les, nejv.vrchol Čerchov a nejbližší město Domažlice.  Těším se na vaše vtipné rébusy. :)

– v hodině přírodovědy jsme zkoumali další neživou přírodninu – vodu, společně jsme diskutovali nad záludnými otázkami, které se

   týkaly vzniku vody na Zemi a jejího množství

– na sklenici vody jsme si ukázali, jaké má voda vlastnosti a kolik jí je na Zemi, zjistili jsme, že nám nikdy nezmizí, ale přesto je nutné

   ji šetřit a proč? – to už víme taky, protože jsme si ukázali množství pitné vody (a to jak na obrázku, tak i na naší ruce) 

OFFLINE
– zkus celý týden pozorovat, kdy a kolik vody spotřebováváš
– dělej si o spotřebě vody poznámky, budeme si o tom příští týden povídat

– zkus zjistit, zda jsi schopen v některých situacích vodou šetřit 

Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...