Týden od 1.2. do 5.2. (3.třída)

Pondělí 1.2.

Online výuka

Český jazyk

 - opakování slovních druhů

– opakování řady vyjmenovaných slov po b

– pracovní sešit VS od Z str.6,7

– hry s VS

Matematika

- opakování písemného sčítání i odčítání 

– pracovní sešit str.6 cv.6

Prvouka 

– pracovní sešit str.21 cv.6


Offline výuka – samostatná práce

– vytiskni si  pracovní listy (dole v příloze)

Český jazyk

–  opakuj si řadu vyjmenovaných slov po b

– pracovní sešit VS od Z str. 7 dokonči toto cvičení (vyhledej a podtrhni vyjmenovaná slova po b a slova příbuzná)

-pracovní sešit ČJ str. 24 cv.2,3


Matematika

– pracovní sešit str.10 cv.5


Úterý 2.2.

Online výuka

Prvouka

– čas, jednotky času

– ciferník hodin

– určování hodin (čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá)

– určování času v minulosti (video)

Byl jednou jeden vynálezce – měření času (4.díl)  od 14min:12s

https://www.youtube.com/watch…

Matematika

– pracovní sešit str.7 cv.8,9

– kontrola DP str.10 cv.5

Český jazyk 

– řada vyjmenovaných slov po b

– kontrola DP str.7

– společná práce str.8 cv.6,7

– rozlišování slov BÝT (existovat) x BÍT  (tlouci někoho)


Offline výuka – samostatná práce

Český jazyk

– opakuj si řadu vyjmenovaných slov po b

– pracovní sešit Vyjmenovaná slova od Z str.8 cv.8,9

– procvič si a rozlišuj tvar slov BÝT (existovat) x BÍT  (tlouci někoho)

https://skolakov.eu/…cviceni2.htm

Matematika

– pracovní sešit str.11 cv.6
                         str.13 cv.6
– pracovní list (kuchař) zadáno v online hodině
– procvič si určování času na hodinách (čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá)


Středa 3.2.

Online výuka

Prvouka

– opakování – čas, jednotky času, měření času – učebnice str.25

– určování času – procvičování

– hodiny digitální

Český jazyk

– pracovní sešit ČJ str.25 cv.4,5 -zdůvodňování a vysvětlení významů jednotlivých slov  

NABÝT (vědomosti, bohatství) x NABÍT (pušku)

PŘIBYL (žák do třídy) x PŘIBIL (hřebík)

DOBÝT (získat hrad, území) x DOBÍT (baterii )

POBYL ( u někoho na návštěvě) x POBIL (střechu novými latěmi) 


Matematika 

– určování hodin – pracovní listy, papírové hodiny

– procvičování násobení, sčítání a odčítání – pracovní list (kuchař)

– pětiminutovka – násobení, dělení

Offline výuka – samostatná práce

Prvouka

– pracovní sešit str.22 cv.2,3,4

– procvič si určování času https://rysava.websnadno.cz/…e_vcase3.htm

Český jazyk

– znovu si přečti a zopakuj chytáky ve vyjmenovaných slovech

BÝT (existovat) x BÍT  (tlouci někoho)

NABÝT (vědomosti, bohatství) x NABÍT (pušku)

PŘIBYL (žák do třídy) x PŘIBIL (hřebík)

DOBÝT (získat hrad, území) x DOBÍT (baterii )

POBYL ( u někoho na návštěvě) x POBIL (střechu novými latěmi) 

– Vyjmenovaná slova od Z – pracovní sešit str.9 cv. 10,11,12

Matematika 

– dole v příloze si znovu otevři soubor -měření času (pracovní list  hodiny s ručičkami str. 52 cv.1,2,3)  – zopakuj si a určuj čas na   
    všech hodinách 
-  určování času  na hodinách ručičkových i digitálních si můžeš procvičit v online cvičení

Čtvrtek 4.2.

Online výuka

Angličtina

 – v hodině jsme procvičovali slovíčka 3. lekce ( pets) – učebnice: str. 14
– učili jsme se odpovídat celou větou na otázku: What ´s this? It ´s a …
Matematika
– v hodině jsme jsme procvičovali digitální čas
– pracovní sešit str. 7 cv.1,2,3
– procvičovací kvíz- odkaz ZDE: kvíz hodiny
Český jazyk
– procvičovali jsme vyjmenovaná slova(bydlit, obyvatel, byt) str.25 cv.1,2,3 

Offline výuka – samostatná práce

Angličtina

–  zazpívej si píseň z učebnice: str. 14 / píseň – odkaz ZDE: PÍSEŇ

– PS: str. 14/ cv. 1, 2

– učit se slovíčka 3. lekce/1. a 2. hodina ( slovíčka k tisku jsou v příloze)

– udělej si procvičovací kvíz- odkaz ZDE: KVÍZ – procvičování ( zvířata)

Matematika

– určování hodin -odkaz ZDE:KVÍZ – HODINY

– opakování násobení a dělení KVÍZ – NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 2 – 10

– HRA (NÁSOBENÍ A DĚLENÍ) HONIČKA V BLUDIŠTI

– pracovní list (kuchař) dokonči celý pracovní list

Český jazyk

– pracovní sešit Vyjmenovaná slova od Z str.10 cv.14,15

– procvič si vyjmenovaná slova VYJMENOVANÁ SLOVA PO B 

 CHYTÁKY VE VYJMENOVANÝCH SLOVECH


Zítra budete všechny dokončené pracovní listy z M i ČJ odevzdávat ke kontrole +žlutý pracovní sešit ČJ – VYJMENOVANÁ SLOVA OD Z.


Pátek 5.2.

Online výuka

Český jazyk

- kontrola DP (Vyjmenovaná slova od Z) str.10 cv.14,15 

– společná práce str.10 cv.16

– pracovní sešit ČJ str.26 cv.4,5

Matematika 

– pracovní list – písemné sčítání str.22 

Prvouka

– určování hodin, hodiny ručičkové, digitální

– pracovní učebnice – dokončení celé str.22

Offline výuka – samostatná práce

Český jazyk

– udělej si procvičovací kvíz- odkaz ZDE: VYJMENOVANÁ SLOVA PO B

 -doplň vyjmenovaná slova do textu   DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ  

Matematika

– dokonči pracovní list str.22 (písemné sčítání, které jsme procvičovali v online hodině) 

– určuj hodiny v tomto cvičení URČOVÁNÍ HODIN

– PODÍVEJ SE NA VIDEO tady: HODINY

– zopakuj si pomocí hry  NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 8

                                       NÁSOBENÍ A DĚLENÍ

Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...