1.2. - 5.2. 4. tř.

PONDĚLÍ

M

– písemné dělení

– odevzdat sešity ke kontrole


ČJ

– v hodině jsme se seznámili se vzory podstatných jmen, vysvětlili jsme si postup pro přiřazování podstatného jména ke vzoru.

OFFLINE:

– naučit se vyjmenovat všechny vzory rodu mužského, ženského, středního ( učebnice: str. 54/ žlutý rámeček)

-  poslechni si píseň pro zapamatování vzorů zde:VZORY PODSTATNÝCH JMEN – píseň

– procvič si ještě určování pádů u podstatných jmen zde:URČOVÁNÍ PÁDŮ


ÚTERÝ

AJ

– v hodině jsme procvičovali otázku IS THERE…? + odpovědi : YES, THERE IS. 

                                                                                                      NO, THERE ISN ´T.

OFFLINE:

– Z oznamovacích vět utvoř otázky a napiš je do sešitu AJ školní. Piš pouze vzniklé otázky:

1. There is a keyboard in the room.

2. There is an umbrella in the room.

3. There is a doll in the room.

4. There is a radio in the room. 

– učit se slovíčka 11. lekce/ 2. hodina


ČJ

– v hodině jsme procvičovali pády a přiřazování podstatných jmen ke vzorům.

OFFLINE:

– PS 2. díl žlutý: str. 2/cv. 1a,b

                           str. 2/cv. 2 

– učit se vyjmenovat vzory podstatných jmen

– procvičit si určování pádů u podstatných jmen ZDE:PÁDY – určování


STŘEDA 

AJ

– v hodině jsme se učili frázi: How many computers are there? + odpovědi 

– poslech : učebnice: str. 53 – můžete si opět poslechnout ZDE: POSLECH – 11. lekce

OFFLINE:

– PS: str. 53/cv. 3 ( věty 4, 7 nedělat)

– čtení a překlad textu – učebnice: str. 53/ rozhovor

– procvič si odpovědi na otázky podle kartiček – odkaz ZDE:HOW MANY ? – procvičování

– učit se slovíčka 11. lekce/1. a 2. hodina

M

– PS 22/7

– násobilkový list sloupec 114

OFFLINE:

– vymyslet podobný příklad jako 22/7


ČTVRTEK

VL

– dnes jsme si zopakovali naše pohoří a nejvyšší hory, příští týden si v rámci online vyučování vyplníme kvíz

– na příští hodinu si prosím také nachystejte mapu s řekami České republiky (byla na stejném listu jako mapa s pohořími, pokud ji

   nemáte, dole je znovu k dispozici, pokud ji máte, už ji znovu netiskněte)

OFFLINE:

– naučit se na příští hodinu pohoří a jejich nejvyšší vrcholy, trénovat můžete napřv této hře


– dnes jsme pokračovali v tématu VODA, zapsali jsme si jednotlivá skupenství vody a probrali jsme „koloběh vody“

OFFLINE:

– pokus se někomu vysvětlit koloběh vody vlastními slovy

PÁTEK

ČJ

– v hodině jsme si vysvětlovali ŽIVOTNOST a NEŽIVOTNOST u podstatných jmen rodu mužského

– procvičovali jsme přiřazování podstatných jmen ke vzorům

OFFLINE:

– PS žlutý: str. 2/cv. 3a

                  str. 2/cv. 4

– procvičování určování rodu a životnosti u podstatných jmen – odkaz ZDE:ROD A ŽIVOTNOST

– odkaz na procvičování pádů ZDE:PÁDY – procvičování

Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...