Týden od 15.2. do 19.2.(3.třída)

Pondělí 15.2.

Online výuka

Matematika

– Barevné počítání str.37

– násobení, dělení – hodnocení 

– pracovní sešit str. 18 cv.1 )sčítání a odčítání stovek

– str.10 cv.2 slovní úloha + cv.3

-kontrol DP str.11 cv.1,5

Český jazyk

- opakování vyjmenovaných slov po b

– online cvičení + hry

– učebnice ČJ str.36 cv.2,5

Vyjmenovaná slova od Z – kontrola DP str.11 cv.21

Offline výuka – samostatná práce

Český jazyk

– učebnice ČJ str.36 cv.6 – školní sešit

  procvič si VS a PS po b ZDE: Vyjmenovaná slova po b

                                                  Doplň i,í/y,ý

Matematika

– Barevné počítání – dokonči cvičení str.37

– pracovní sešit M str.11 cv.2 – vyřeš slovní úlohu (zápis, výpočet, kontrola, odpověď) 

                              str.11 cv.3 

– procvič si násobení a dělení – ZVOL SI POČET PŘÍKLADŮ I ČAS NA 8 –10 SEKUND NA 1 PŘÍKLAD

PROCVIČOVÁNÍ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ

Úterý 16.2.

Online výuka

Matematika

– opakování násobení a dělení

– pětiminutovka

– sčítání a odčítání do 1000 (příklady typu 300 + 65, 365 – 65)

– pracovní sešit M -kontrola DP

-  pracovní sešit str.12 cv.1,2,3

Český jazyk

– VS – kobyla, býk, Přibyslav + slova příbuzná (přepis na pracovní list)

– učebnice ČJ str..37 cv.2  

-pracovní sešit ČJ str.27 cv.1,2

Offline výuka – samostatná práce

Matematika 

- pracovní sešit M str.12 cv. 4,6 

– PROCVIČ SI : ROZKLADY ČÍSEL

                          PAMĚTNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 1000

– procvič si násobení a dělení – ZVOL SI POČET PŘÍKLADŮ I ČAS NA 8 –10 SEKUND NA 1 PŘÍKLAD

PROCVIČOVÁNÍ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ

Český jazyk

– pracovní sešit Vyjmenovaná slova od Z str. 12 cv. 25

– Čtení – str.110 – 112 


Středa 17.2.

Online výuka

Český jazyk

Čtení – ALÁDÍN A KOUZELNÁ LAMPA 

- kontrola DP str.12 cv. 25

- pracovní sešit – Vyjmenovaná slova od Z str. 11 cv. 24

- procvičování a doplňování i/y  do vět (BIDLO X BYDLO, UBÝT X UBÍT, ODBÝT X ODBÍT)

Geometrie

- polopřímky

- opačné polopřímky

- pracovní sešit s M 1 str. 44 cv.6

- procvičování násobení a dělení 

Offline výuka – samostatná práce

Český jazyk

– ČTENÍ str. 113 – 114 (O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE)

– pracovní sešit ČJ str.28 cv.1 vyh­ledej VS po B a napiš je na volné linky 

Geometrie 

– pracovní sešit M 1 str.45 cv.1,2,3 – opačné polopřímky – dole v příloze

– pracovní sešit M 2 str.18 – počítání pro volnou chvíli cv.2 (dva bílé sloupečky)


Čtvrtek 18.2.

Online výuka

Angličtina

 - v hodině jsme procvičovali odpovědi: YES, IT IS. NO, IT ISN´T. 

– pracovali jsme v učebnici: str. 15/ obrázky 1 – 6. 

– Poslech k obrázkům ZDE: POSLECH: učebnice: str. 15


Prvouka

– společné znaky člověka

– správné způsoby a vzorce chování ke spolužákům

– odlišné znaky člověka od ostatních živočichů


Český jazyk

-učebnice str.37 cv.4 -doplňování i/y 

                 str.38 cv.3,4

Offline výuka – samostatná práce

Angličtina

– PS: str. 17/cv. 7

– učit se slovíčka 3. lekce/3. hodina

– do sešitu AJ školní napiš otázky k obrázkům 1 – 6 v učebnici:str­.15

(např. 1. Is it a dog? 2. Is it a cat? ......)

Prvouka

VLASTNOSTI

Český jazyk

-  pracovní sešit – Vyjmenovaná slova po Z -dokonči cv. 26 str.12


Pátek 19.2.

Online výuka

Český jazyk

– ČTENÍ str.113,114 + ukázka z pohádky

– opakování VS PO B 

-pracovní učebnice str.28 cv.2

Matematika

 M 1 – geometrie str.44 cv.6

 M 2 – kontrola DP

        – str.12 cv.5

Offline výuka – samostatná práce

Matematika

- odevzdej  pracovní sešit M 1.díl 

- pracovní sešit M 2.díl str.13 cv.5 

PROCVIČOVÁNÍ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 1000

POČETNÍ ŘETĚZCE

Český jazyk

– Vyjmenovaná slova po b – diktáty na procvičování a opakování 
DIKTÁT 1

DIKTÁT 2

DIKTÁT 3

Čtení str.115,116 


Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...