15.2. - 19.2. 4. třída

PONDĚLÍ

M

- pětiminutovka

– PS str. 38/ 1, 2

OFF-LINE

– PS str. 38/ 2 dokončit

– PS str. 29/ 18, 22


ČJ

-  v hodině jsme procvičovali skloňování vzoru MĚSTO

OFFLINE:

– PS žlutý: str. 4/cv. 4

– procvič si dopňování Y – odkaz ZDE:vzor MĚSTO

– procvič si přiřazování slov ke vzorům – odkaz ZDE:ROD STŘEDNÍ


ÚTERÝ

AJ

-  v hodině jsme procvičovali odpovědi na otázky ARE there…/ Is there…?

– tvořili jsme vlastní otázky k obrázkům – učebnice: str. 54

OFFLINE:

– číst text v učebnici – str. 54

– napsat do sešitu odpovědi na otázky 4 – 6 

– vytvořit  a napsat do sešitu 3 otázky k obrázku C/ učebnice: str. 54

– procvičování odpovědí na otázky Is there…?/ Are there…? – odkaz ZDE:odpovědi na otázky Is there..?./Are there…?


ČJ

– v hodině jsme skloňovali vzor MOŘE, všímali jsme si spisovných koncovek

OFFLINE:

– PS: str. 5/cv. 1,2,3

– procvičování přiřazování slov ke vzorům – odkaz ZDE: PLÁCNI KRTKA!

– procvičování koncovek – vzor MOŘE – odkaz ZDE:vzor MOŘE


STŘEDA

AJ

– v hodině jsme procvičovali předložky IN = v, ON = na

– procvičovali jsme otázky a odpovědi IS there…?/ Are there…?

OFFLINE:

– PS: str. 54/cv. 5

          str. 55/cv. 6, 7 – nakresli svůj pokoj a napiš o něm 3 věty. Použij vazbu There is/There are.

– procvičovat slovíčka 11. lekce

– procvičovat odpovědi na otázky – odkaz ZDE: Otázka Is there..?/ Are there…?

– procvičovat čtení textu – učebnice: str. 54

M

matematika test

– opakování kružnice – zápis obrázek dole

OFF-LINE

– procvičovat rýsování kružnic


ČTVRTEK

VL

– v dnešní hodině jsme pracovali s mapou řek České republiky, zakreslili jsme si tok Labe, Vltavy, Moravy a Odry

– řeka Labe, Morava a Odra se vlévají do moří, tato moře jsme si také zapsali do nalepené mapy  

OFF-LINE

– zde si můžeš ještě procvičit jednotlivé části řeky Tok řeky

– podle mapy v sešitě procvičuj jednotlivé názvy řek pomocí této hry Řeky ČR

– doplň si všechny zápisy v sešitě a odevzdej sešit do pátku na smluveném místě (dům za KD)

  (v pondělí si pro něj můžeš opět přijít k zadnímu vchodu školy)

-  v hodině jsme probrali další neživé přírodniny (Půda a Teplo a světlo ze Slunce), zápis o půdě si můžeš znovu přečíst zde Půda,

   zápis o Zemi a Slunci najdeš dole v odkazu

OFF-LINE

– zde si můžeš prohlédnout video k učivu o pohybu Země 

– doplň si všechny zápisy v sešitě a odevzdej sešit do pátku na smluveném místě (dům za KD)

  (v pondělí si pro něj můžeš opět přijít k zadnímu vchodu školy)


PÁTEK

ČJ

– v hodině jsme procvičovali vzory rodu středního – MĚSTO, MOŘE

– zařazovali jsme podst. jm. ke vzorům a procvičovali jsme psaní Y/i

OFFLINE:

– učebnice: str. 58/cv. 4a

– PS žlutý: str. 5/ cv. 4,5 – najdi podst. jm. rodu středního a nadepiš nad něj vzor

– procvičování zařazování ke vzorům – odkaz ZDE:Vzory – rod STŘEDNÍ

ČÍTANKA

– str. 67/ báseň – čtení + úkoly k textu

M

– opakování kružnice a kruh

– PS 39/1, 2 společně

– PS 39/ 3 vysvětlení

OFF-LINE

– procvičovat rýsování kružnic

– dokončit 39/1, 2, 3

– opakovat násobilku

Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...