Týden od 22.2. do 27.2. (3.třída)

Pondělí 22. 2.

Online výuka

Matematika

    – opakování násobení a dělení
    – zaokrouhlování čísel na desítky
    – Barevné počítání str.29
    – pracovní sešit M str.14 cv.1,2        

Český jazyk

   - opakování řady VS po B
   - seznámení s VS po L
   - význam VS
   - video
   - vyjmenovaná slova slyšet, mlýn, blýskat se + slova příbuzná

   - učebnice ČJ str.40 cv.1 

   - pracovní sešit VS od Z str.13 cv.1,2 

<o

Offline výuka – samostatná práce

Český jazyk

-vytiskni si pracovní listy dole v příloze

– vykresli si první tři VS (slyšet, mlýn, blýskat se)

– pracovní sešit VS od Z str.13 cv.3,4 

Matematika

pracovní učebnice M str.14 cv.3,4


Úterý  23. 2.

Online výuka

Matematika


– opakování písemné sčítání (školní sešit)
 – opakování násobení a dělení
 – pracovní sešit M – kontrola DP
– pracovní sešit str. 14 cv. 5,6        

Český jazyk

   - pracovní list do přehledové složky

    nalep pod sebe obrázky s VS a doplň příbuzná slova z učebnice str.41

     slova příbuzná napiš k obrázku pod sebe 

  •    slyšet
  •    mlýn
  •    blýskat se  
 - pracovní sešit ČJ str.29 cv.1 

Offline výuka – samostatná práce

Český jazyk

 -  dokonči si pracovní list do přehledové složky

    nalep si na list A4 pod sebe první tři obrázky s VS a doplň k nim slova příbuzná z učebnice str.41

   jednotlivá slova příbuzná napiš k obrázku pod sebe 

  •    slyšet
  •    mlýn
  •    blýskat se  

– dokonči cv.1 str. 29 pracovní sešit ČJ


Matematika

pracovní učebnice M str.15 cv.1,5

Středa  24. 2.

Online výuka

Matematika

– kontrola DP

– řešení slovních úloh str.15 cv.2,3

– porovnávání čísel str.15 cv.4

Prvouka 
– stavba lidského těla, rozmnožování

– pracovní sešit – popis lidského těla str. 29 cv.1

Český jazyk

– VS po L
-  kontrola DP
– pracovní sešit str.29 cv.2,3 

Offline výuka – samostatná práce

Prvouka

LIDSKÉ TĚLO

OBLIČEJ

STAVBA TĚLA

Matematika

– pracovní sešit M str.18 cv.3 (šedé sloupečky) 

Český jazyk

– pracovní sešit ČJ str.30 cv.1,2


Čtvrtek  25. 2.

Online výuka

Angličtina

– v hodině jsme procvičovali výrazy BIG x LITTLE – učebnice: str. 16

– procvičovali jsme tvoření otázek IS IT A…? + odpovědi

Český jazyk 
– pracovní sešit Vyjmenovaná slova od Z 

– kontrola DP

– str. 13 cv. 4,5

– str14 cv.7

Matematika

   Barevné počítání str.29

– pracovní sešit str.15 cv.6  

Offline výuka – samostatná práce

Angličtina

– PS: str. 16/cv. 5

– do sešitu AJ školní piš anglický překlad vět:

1. Je to velká kočka?

2. Ne, není.

3. Je to malý  hnědý pes?

4. Ano, je.

5. To je malý hnědý pes.

– procvičovat slovíčka 3. lekce

– procvič si odpovědi na otázky – odkaz ZDE:OTÁZKY IS it a .....?

Český jazyk 

– Vyjmenovaná slova od Z str.16 cv.8,9

– procvič si tvary VS a slov příbuzných (slyšet, mlýn, blýskat se) ZDE:PROCVIČOVÁNÍ 

Matematika 

– Barevné počítání – dokonči celou str. 29

– PROCVIČ SI PAMĚTNÉ ODČÍTÁNÍ


Pátek  26. 2.

Online výuka


Český jazyk 
– pracovní list – slova příbuzná (slyšet, mlýn, blýskat se) 

– kontrola DP -pracovní učebnice str.30 cv.1,2

– pracovní sešit str.30 cv.3

Matematika

  – písemné odčítání – opakování (školní sešit)

– pracovní sešit str.16 cv.1,2  

Prvouka
– rozmnožování -opakování

– pracovní sešit str.29 cv.2

Offline výuka – samostatná práce

Český jazyk 

– Vyjmenovaná slova od Z str.16 cv.10,11 +str.17 cv. 12

procvič si a nauč se rozlišovat:

mlýn – mlít

blýská se x blízká


Matematika

– pracovní sešit M str. 18 cv.4 (dva sloupečky)

procvič si sčítání a odčítání do 1000

SČÍTÁNÍ DO 1000

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 1000


Prvouka

Byl jednou jeden život – zrození


Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...