Týden od 1.3. do 5.3.(3.třída)

Pondělí 1.3.

Online výuka

Čtení

   Indická pohádka str.115/116
   Téma: Chceme být zdraví
   Lék pro mlsného mravence str.155     

Prvouka

  – vnitřní orgány
  – popis orgánů v těle
  – pracovní učebnice str. 30 cv.1,2
Český jazyk
– VS – polykat, plynout, plýtvat + slova příbuzná

– Vyjmenovaná slova od Z str.17 cv.13,14

Matematika

– sčítání, odčítání do 1000 -pracovní list (hasič)

<o Offline výuka – samostatná práce

Prvouka

CO JSEM?

LIDSKÉ TĚLO

Český jazyk

– Vyjmenovaná slova od Z str.17 cv.15

Čtení str.156

Matematika

– pracovní sešit str.18 cv.5 (dva zelené sloupečky)


Úterý 2.3.

Online výuka

Český jazyk
– učebnice ČJ str.42 cv.1,2,3

– procvičování a doplňování i/y – online cvičení

– pracovní sešit ČJ str. 31 cv.2,4

Matematika

– sčítání, odčítání do 1000 – pracovní list (hasič)

– JEDNOTKY DÉLKY, JEDNOTKY HMOTNOSTI

– pracovní sešit str.16 cv.5

<o Offline výuka – samostatná práce

Český jazyk

– pracovní sešit ČJ str.31 cv.1,3

PROCVIČ SI:POLYKAT – PLYNOUT – PLÝTVAT – VZLYKAT

Matematika

– dokonči pracovní list (hasič)

PROCVIČ SI SČÍTÁNÍ DO 1000

 Pohybová chvilka 

ROZHÝBEJ CELÉ TĚLO

Středa 3.3.

Online výuka

Český jazyk
Procvičování 1

Diktát

– učebnice ČJ str.41 cv.4 (přepis vět do školního sešitu)

– opakování slovních druhů 1 – 10

– pracovní list (šála) určování prvních 9 slov  

Matematika
– kontrola DP str.18 cv.5

– společná práce str.18 cv.6

– vyřeš slovní úlohy ZDE:SLOVNÍ ÚLOHY


Offline výuka – samostatná práce

Český jazyk
 – vykresli si a vystřihni VS – vzlykat, lysý, lýtko
 Vyjmenovaná slova od Z str.18 cv.21
                                         str.19 cv.22 a),b)
Matematika

- procvič si PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ

– pracovní sešit M str.16 cv.3 


Čtvrtek 4.3.

Online výuka

Angličtina
– v hodině jsme procvičovali 3. lekci – učebnice: str. 16

– poslech: odkaz ZDE:učebnice: str. 16

Český jazyk
 -  opakování VS po Z,B,L s pohybem
 - pracovní list do přehledové složky 
  VS + doplnění některých slov příbuzných     
  •  vzlykat 
  •  lysý 
  •  lýtko  

– doplňování i/y 

Offline výuka – samostatná práce

Angličtina
 - PS: str. 18/ cv. 1, 2

– učebnice: str. 18/ dole. Přečti si text a – d a přiřaď správný obrázek k textu

– piš do sešitu AJ školní pouze anglický překlad vět:

1. Je to velký pavouk?

2. Ne, není.

3. Je to malá ryba?

4. Ano, je.

5. To je malá červená ryba.

– opakovat slovíčka 1. – 3. lekce

– odkaz na kvíz ZDE: kvíz – 3. lekce (PETS) - vyplní pouze ten, kdo nestihl v hodině

– procvičování otázek 3. lekce – odkaz ZDE:otázky – 3. lekce


Český jazyk
- pracovní sešit ČJ str.32 cv.1,2 
DOPLŇ I/Y ( plný počet bodů je 20, dodělejte si všichni) 

Matematika
SČÍTÁNÍ DO 1000  

KVÍZ 


Pátek 5.3.

DP   – dodělají si ti, kteří tak včera neučinili

 1) DOPLŇ I/Y

 2) PROCVIČOVÁNÍ DO 1000 (MŮŽEŠ SI PROCVIČIT VÍCEKRÁT)

 3) KVÍZ ( PRACUJ POMALU A PEČLIVĚ, MÁŠ JEDNU MOŽNOST)

Online výuka


Český jazyk

Vyjmenovaná slova od Z – str. 18 cv.17,19

- KVÍZ  DOPLŇ VHODNÁ SLOVA DO VĚT (práce v online hodině )

Matematika

- sčítání a odčítání do 1000 s přechodem přes desítku (příklady typu 148 + 7,256 – 9)

  pracovní učebnice M str.17 cv.1

- slovní úlohy str. 17 cv.4,5       

        

Offline výuka – samostatná práce

  Český jazyk

– pracovní učebnice -  Vyjmenovaná slova od Z str.18 cv. 20

                                                                            str. 19 cv.23

– nauč se celou řadu vyjmenovaných slov po L zpaměti


Matematika

– procvič si ještě dnes násobení a dělení ZDE: PROCVIČOVÁNÍ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ  (máš dvě možnosti) 

– zopakuj si odčítání a odešli ještě dnes  ZDE: KVÍZ M 2 


pZapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...