Týden od 6.4. do 10.4. (3.třída)

  Úterý 6.4.

Matematika

– Odčítání do 1000 (příklady typu 240 – 60, 245 – 60) 

počítání pomocí rozkladu 

       240 – 60 =    240 – 40 –20 = 180                            540 – 50   =                              650 – 80 =                        720 – 60 =

                 /\                                                                                /\                                                /\                                       /\

           40   20                  

– školní sešit

380 – 90 = 

           /\

460 – 50 =

          /\

810 – 30 =

          /\
540 – 70 =

           /\

- jiný způsob využívá pamětného odčítání

14 -    6 =   8                                      36 – 8 = 24

140 – 60 = 80                                  360 – 80 = 240

  ODČÍTÁNÍ - PROCVIČOVÁNÍ  –1


samostatná práce 

    PROCVIČOVÁNÍ 2

    PROCVIČOVÁNÍ 3

– ZAOKROUHLOVÁNÍ – pracovní list str.13 – dokonči poslední sloupec a čísla zaokrouhli

– pracovní sešit M str.22 cv. 4 

– pracovní sešit M str. 23 cv.1

KVÍZ

Český jazyk

čtení str. 163,164 – Martin

VS – hmyz, myš, hlemýžď – list do přehledové složky  + slova příbuzná 

- kontrola cvičení str. 24 cv.9,10 VS od Z

samostatná práce

– Vyjmenovaná slova od Z str.24 cv.11,13

                                           str.25 cv.15

KVÍZ ČJ

Středa 7.4.

TV chvilka

Český jazyk

– opakování VS po M

– pracovní sešit ČJ str. 37 cv.1,2 – Ze života hmyzu

– učebnice ČJ str.49 cv. 2,3


samostatná práce 

- pracovní sešit ČJ- dokonči cv.2 str. 37  ( Myš domácí, Hlemýžď)

– dokonči cv.3 str.49 (školní sešit)   

DOPLŇ I/Y – HMYZ,MYŠ,HLEMÝŽĎ


Matematika

– procvičování odčítání  SKOLAKOV

720 – 80 =   640                     410 – 70 = 340

           /\                                             /\

        20  60                                    10 60

530 – 60 =  470                      240 – 90 =  150 
           /\                                             /\

        30   30                                    40 50

670 – 80 =  590                       830 – 50 = 780

          /\                                                /\

     70  10                                          30 20

- pracovní sešit M -slovní úlohy str.23 cv.2,4


samostatná práce

PROCVIČOVÁNÍ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 1000

SLOVNÍ ÚLOHY 1
OPAKOVÁNÍ

Pracovní sešit M str.24 cv.4

                            str.25 cv.4

ČTVRTEK 8.4.


Angličtina

– procvičování slovní zásoby 4. lekce

– he ´s = on je

– she ´s = ona je

– tvoření vět s danými zájmeny

samostatná práce 

– zapiš si  do sešitu :

HE ´S = ON JE   (namaluj si obličej kluka)

SHE ´S = ONA JE ( namaluj si obličej holky)

– učebnice: str. 21/ obrázky a, b, c,d – opiš si věty do sešitu a přiřaď k nim správné písmenko

PS: str. 21/cv. 3, 4, 5

– odkaz na procvičování ZDE:POCITY

– odkaz na procvičování ZDE: SLOVÍČKA

Prvouka
– etapy lidského života 

– tělesné změny

– video

– péče o zdraví, osobní hygiena


samostatná práce


– vybarvi si další tři obrázky VS – mýtit, zamykat, smýkat

– pracovní sešit ČJ str.37 cv.3 (ke každému slovu vymysli krátkou větu)

KVÍZ 1

KVÍZ 2

KVÍZ 3

Pátek 9.4.

Matematika

– procvičování sčítání a odčítání do 1000 typu 352 – 90 a 640 – 95 

– sčítání stovek

samostatná práce 

– pracovní sešit str. 24 cv.3

– přepiš a vypočítej příklady do školního sešitu 

136 – 50 =                    730 – 43 =      

269 – 80 =                    920 – 85 =

867 – 90 =                    140 – 63 =

451 – 70 =                    320 – 99 =

734 – 40 =                    540 – 77 =

Český jazyk
VS – mýtit, zamykat, smýkat + slova příbuzná

učebnice str.50 cv.1,2,3

– pracovní sešit  Vyjmenovaná slova od Z str.25 cv.16 a)

samostatná práce

– Vyjmenovaná slova po M  str.16 cv.16 b)

– pracovní sešit ČJ str.38 cv.1,2

– naučit se zpaměti  VS po M vs

Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...