Český jazyk 4. třída

INTERNETOVÝ SLOVNÍK SOUČASNÉ ČEŠTINY


Slovní druhy

CVIČENÍ 1 (wordwall) podstatná jména + přídavná jména + slovesa

Pády – určování

CVIČENÍ 1 (wordwall)

CVIČENÍ 2 (wordwall)

Předložky, předpony

CVIČENÍ 1 – rozlišuj předložku a předponu (wordwall) předložky OD, NAD, POD, PŘED / předpony OD-, NAD-, POD-, PŘED-

CVIČENÍ 2 – rozlišuj předložku a předponu (wordwall) předložky BEZ / předpony BEZ-, ROZ-, VZ-

CVIČENÍ 3 – vyber vhodnou předponu BEZ-, ROZ-, VZ- (wordwall)

CVIČENÍ 4 (wordwall) slabiky BJE-/BĚ-, VJE-/VĚ-/ PĚ

Pádové otázky – přiřazování

CVIČENÍ 1 (wordwall)

CVIČENÍ 2 (wordwall)

CVIČENÍ 3 (wordwall)

Stavba slova – předpona, kořen, přípona

CVIČENÍ 1 (skolakov.eu)

CVIČENÍ 2 (skolakov.eu)

Kořen slova – slova příbuzná

CVIČENÍ 1 (skolakov.eu)

CVIČENÍ 2 (skolakov.eu)

CVIČENÍ 3 (skolakov.eu)

CVIČENÍ 4 (wordwall)

Slova citově zabarvená

CVIČENÍ 1 (wordwall)

Slova spisovná, nespisovná

CVIČENÍ 1 (wordwall)

CVIČENÍ 2 (wordwall)

Slova nadřazená, podřazená

CVIČENÍ 1 (skolakov.eu)

Slova souznačná (synonyma)

CVIČENÍ 1 (wordwall)

Slova protikladná

CVIČENÍ 1 (wordwall)

Slova jednoznačná a mnohoznačná

CVIČENÍ 1 (wordwall)

OPAKOVÁNÍ UČIVA Z NIŽŠÍCH ROČNÍKŮ

Párové souhlásky (spodoba)

CVIČENÍ 1 (skolakov.eu)

CVIČENÍ 2 (skolakov.eu)

CVIČENÍ 3 – uvnitř slov (skolakov.eu)

Tvrdé a měkké souhlásky (pravopis)

CVIČENÍ 1 (skolakov.eu)

CVIČENÍ 2 (skolakov.eu)

Druhy vět

CVIČENÍ 1 (skolakov.eu)

Psaní vlastních jmen (velká a malá písmena)

CVIČENÍ 1 (umimecesky.cz)

Psaní u – ú – ů

CVIČENÍ 1 (skolakov.eu)

Abeceda

CVIČENÍ1 – řazení písmen podle abecedy (skolakov.eu)

CVIČENÍ 2 – řazení slov (skolakov.eu)

CVIČENÍ 3 – řazení slov se stejným počátečním písmenem (skolakov.eu)

Počet slov ve větě

CVIČENÍ1 (skolakov.eu)

Čtení vět s porozuměním

CVIČENÍ1 (skolakov.eu)

Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...