TÝDEN OD 12. 4. - 16. 4. 2021 4. TŘÍDA

PONDĚLÍ 12. 4. 

ČJ 

– procvičování vzorů rodu MUŽSKÉHO

– učebnice: str. 72/cv. 7b – napsat do sešitu

PS: str. 15/cv. 1a

PS zelený: str. 22/cv. 8

– procvičování přiřazování ke vzorům ZDE: VZORY RODU MUŽSKÉHO

– procvičování přiřazování ke vzorům ZDE: VZORY RODU MUŽSKÉHO

M

– PS 2. díl 21/1,2,4.5

– příklady na písemné dělení


ÚTERÝ 13. 4. 

PŘ 

– pokračování v tématu EKOSYSTÉM POLE

– video jako opakování minulého učiva POLE

– úkoly k procvičování ekosystém pole a živočicho­vé na poli

– do sešitu vymysli 5 hádanek k živočichům, kteří žijí na poli (např. Jsem dravý pták, lovím hlavně hraboše. Často mě můžeš vidět

   kroužit na nebi. Kdo jsem?) nebo k rostlinám, které na poli pěstujeme

– dokresli si k zápisu do sešitu obrázky zvířat, nahlédnout můžeš i do prezentace, kde jsou obrázky všech zvířat, o kterých jsme si

   povídali

M

– PS 2. díl 21/ 3

– příklady na písemné dělení


STŘEDA 14. 4. 

AJ

– zazpívej si píseň- odkaz ZDE:Days of the week song

– Pracovní list – dokončit

– do slov doplň  chybějící písmenka a slova napiš do sešitu:

M- – D -Y

FR – – -Y

TH- – SD – –

SU – D- –

W – – – ESD- –

SA- – RD – - 

TU- – – -Y

– odkaz na procvičování ZDE:DAYS OF THE WEEK

– odkaz na procvičování ZDE:DAYS – přiřazování

– vyrob si pexeso na procvičování dnů v týdnu. Potřebuješ 14 kartiček, na 7 z nich napiš dny v týdnu anglicky, na zbývajících 7 napiš dny v týdnu česky. Kartičky otoč, zamíchej a hrej pexeso.


ČJ

– udělej si zápis do sešitu:

VZOR PÁN

- životný vzor

- tvrdý vzor

POZOR!

- koncovka -OVI

- 1. A 5. p. č. MN. = i ( páni)


- učebnice: str. 74/cv. 3a – napsat do sešitu

– odkaz na procvičování ZDE: VZOR PÁN

– PS: str. 16/cv.1a,2

– PS zelený: str. 22/cv. 10


ČTVRTEK 15. 4. 

VL

– vylušti do sešitu úkoly ze souboru v příloze

– zakresli do sešitu časovou osu dějin, o které jsme si povídali, nalezneš ji dole v příloze

– na společnou část se pokus doma najít nějakou zajímavou knihu nebo časopis s historickou tématikou (pravěk, středověk, novověk)


AJ

– vylušti den v týdnu z přesmyčky a napiš vzniklé slovo do sešitu:

DYAMON

SAYTURAD

TESUDYA

SEWEDANYD

DYASNU

RIFDYA

HURTSADY

– číslo určuje pořadí dne v týdnu ( 1 = Monday…). Přiřaď k daným číslům správný den:

4 =

7=

1=

3= 

5= 

2=

6=

– zahraj si pexeso, které máš vyrobené z minulé hodiny

– odkaz na procvičování ZDE: DNY V TÝDNU – přesmyčky

– učebnice. str. 60/ obrázek – napiš 6 vět o obrázku. Použij tyto výrazy:

She ´s 

She ´s got

There ´s

There are

He is

He has got

– odpověz na otázky. Piš pouze odpovědi:

1. How old are you?

2. What ´s your name?

3. How many sisters have you got?

4. Do you like ice cream?

5. Have you got a yellow skirt?

6. Are there 3 girls? NO,.......


PÁTEK 16. 4. 

ČJ

– učebnice: str. 75/cv. 7 – napiš do sešitu

– PS: str. 16/cv. 3,4,5

– odkaz na procvičování pravopisu ZDE:pravopis – VZOR PÁN

– odkaz na procvičování ZDE:pravopis – VZOR PÁN

ČÍTANKA

-str. 88 – 89/číst

– str. 91/cv.5

M

– seznámení s grafy, čtení v grafu

– PS 2. díl 22/ 1, 2Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...