Učivo týden 19.4.-23.4.

Pondělí 19.4.

Slova se slabikami dě, tě, ně

Dvojlist str.25 doplnit a napsat 10 slov do sešitu.

Uč. str. 83 cv.9 Jména napiš do sešitu.

M: Násobky č. 2 PS str. 38 cv. 1, 2, 3,4,5,6.

Písanka  str. 15

Čít. str. 115 Malování kraslic

Úkoly:čít. str 116–117

Naučit se násobky č. 2. Nahoru i dolů.


Úterý 20. 4.

M: PS str.39 cv.1 2 3 Radku, cv. 2 si uděláme společně zítra

cv. 6 doplň výsledky

Čj: Uč str 83 cv. 10 opsat a vyznačit slabiky dě, tě, ně

dvojlist  str.26, cv. 2 a 4 cv.2 napiš slova k obrázku a obrázek vybarvi

Barevná čeština  str. 43

Prv. str. 61 dopiš a nalep obrázkyi 


Středa 21. 4.

M: PS str. 39 cv. 3,4,5.

            str. 40 cv.1,2,3,4­. Pyramidy.

Čj: PS str. 23 cv.7,8.

Procvičování psaní y-ý, i-í po tvrdých a měkkých souhláskách.

Čít: str. 116,117. Dú. naučit se číst článek na str. 118– Kdy je maminka nejkrásnější


Čtvrtek 22.4.

Čj Uč.: str. 85 cv. 1,2 vyhledej slova s ě. Cv.2 opiš do sešitu a vyznač slabiky bě, pě, vě, mě.

Barevná čeština: str. 44 doplň a vybarvi.

M: str. 40 cv.5,6,7. na str .41 cv.1–4.

Prv: str . 62 doplnit celou stranu. 


Pátek 23.4.

Čj. PS str. 25 cv. 1, slabiky bě, pě, vě, mě.

Na dvoj listě doplň slabiky str. 27

M: str.41 cv.5–8

    str.68 cv. 1

Pís: str.16

Čít.: Kdy je maminka nejkrásnější , opakování básní, básně na str.119

     Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...