Učivo týden 3.5.-7.5.

Pondělí 3.5.

ČJ PS:str.24 celá stránka

Uč. str.109 cv.a 3 řádky napsat do sešitu

M: str. 44 Dělíme na poloviny.

Čít.: str. 122 přečíst, hádanky na str. 123. Jednu opiš a nakresli řešení.


ÚTERÝ 4.5.

Čj PS: str.26 cv. 6,7

            str.27 cv.8,9

Barevná čeština: str 46

M: str.45 Dělení dvěma-naučit zpaměti

Prv: str.64 Zvířata a jejich mláďata, jarní měsíce.


Středa 5.5.

Čj: Uč. str. 88. Na folie doplnit slabiky -cv.1, cv.2 doplň názvy mláďat a opiš je do sešitů.

     Ps: str27 cv.10 slova příbuzná. Cv.11 doplň a vybarvi

M: procvičování dělení a násobení 2. 

Pětiminutovka.

SP: cv.3 str.46. Ba­revné poč. str 15. Vyznač podle zadání.

Pís: str. 18

Čít: str. 124 O semaforu. Dú: str. 125


Čtvrtek 6.5.

Čj.: Uč. str. 88 cv.3,4, cv. 3 písemně.

     PS: str. 29 cv. 1, 2, 3. Slova z cv. 3 napiš na linky.

M.PS: Procvičujeme násobilku a dělení 2. Str.46 dokonči celou stránku.

Vyber z každé kytičky 5 příkladů a napiš je do sešitu.

Čít: str. 125,126 Nezbedné autíčko Tút. Dú článek 2× přečíst.


Pátek 7.5.

M:celá str.47

samostatná práce cv.7 str47

Čj:PS str.30 cv.4,5 spo­lečně doplnit

Uč: str. 89 cv. 6 doplnit společně. Samostatná práce cv. 6 písemně

Čítanka: str125–126. Přečíst dětem  SPZ aut, která máte doma. 

Pís: str 19 Vyznač a napiš.
Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...