TÝDEN OD 10. 5. - 14. 5. 2021 4. TŘÍDA

PONDĚLÍ 10. 5.

ČJ

– v hodině jsme probírali SLOVESA – určovali jsme číslo a osobu u sloves

Samostatná práce:

– starý PS ze 3. třídy: str. 32/cv. 1a, 2, 3a, 4

str. 33/cv. 1a,b, 2, 3, 4

– odkaz na procvičování ZDE: ČÍSLO u sloves

– odkaz na procvičování ZDE: OSOBA u sloves

– učebnice: str. 84/cv. 6 – napsat do sešitu a vlnovkou vyznačit slovesa

M

– PS 2. díl 11/2,3,4

– PS 2. díl 12/1,4,5

ÚTERÝ 11. 5.

– v hodině jsme probírali téma Rostliny a živočichové u vody

– zopakuj si z minulé hodiny téma Louka a hmyz v tomto videu Včely

– kolik poznáš rostlin a živočichů, kteří žijí na louce si vyzkoušej v této poznávačce

– a teď už k procvičování dnešního učiva – otevři si soubor dole s názvem Krajina u vody a splň jej do sešitu

– shlédni video k vážkám – Zrození vážky

M

– PS 2. díl 13/1,6,7

– PS 2. díl 14/1,6

– PS 2. díl 11/1

STŘEDA 12. 5.

AJ

 – úkoly k dnešnímu procvičování najdeš v příloze s názvem samostatná práce AJ – 12. 5.

– odkaz na poslech ZDE: učebnice: str. 6/ poslech

– odkaz na procvičování slovíček ZDE:SPORTY

– v příloze samostatná práce udělej cvičení 5 – namaluj obrázek oblíbeného sportu .


ČJ

– v hodině jsme probírali ČAS u sloves

– PS starý ze 3. třídy: str. 34/cv. 1a,3, 4

str. 34/cv. 2 – přečti si věty a ústně je převeď do minulého času. Nauč se číst text v minulém čase.

str. 35/cv. 1,2,3,4

– odkaz na procvičování ZDE: ČAS U SLOVES

– odkaz na procvičování ZDE: INFINITIV – plácni krtka


ČTVRTEK 13. 5.

VL

– dnes jsme probírali dobu bronzovou

– podívej se na stránku o Době bronzové, kde najdeš zajímavá videa a doplňující informace k učivu

– dole si otevři soubor a splň úkoly

– procvičování o pravěku zde

– zkus zjistit, zda víš všechno o době bronzové zde

AJ

– opiš do sešitu zápor od slovesa CAN – najdeš ho v příloze s názvem zápor – CAN ´T.

– pracovní list: cv. 3, 4

– PS: str. 6/cv. 1,2

– učebnice: str. 6/ báseň/ poslech ZDE: báseň/ str. 6

čtení básně. Potom do sešitu vypiš všechny záporné věty z básně.

– odkaz na procvičování ZDE:CAN / CAN ´T

– odkaz na procvičování ZDE: CAN – časování


PÁTEK 14. 5.

ČJ

– v hodině jsme probírali časování sloves, určovali jsme osobu, číslo a čas u sloves

- udělej si zápis do sešitu. Najdeš ho v příloze s názvem zápis ČJ 14. 5. 

- PS starý ze 3. třídy: str. 36/cv.1

str. 36/cv. 2 – u doplněných sloves urči čas a nadepiš jej nad ně

str. 36/cv. 3,4

- odkaz na procvičování ZDE: INFINITIV – spoj sloveso a infinitiv

– odkaz na procvičování ZDE: ČAS – plácni krtka

- ČÍTANKA

– STR. 107/ čtení básně + vyznač rýmy v básni

M

– PS 2. díl 12/2 a)

– PS 2. díl 13/2, 8

– PS 2. díl 14/ 2

– PS 2. díl 15/1, 2, 5, 7, 9

Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...