Týden od 10.5. do 14.5. (3.třída)

Pondělí 10.5.

Český jazyk
– opakovaní VS po P

– procvičování vyjmenovaných slov po p

– učebnice ČJ str.76 cv.2,3

– přepis cv.4 str.76 (školní sešit)

samostatná práce


- učebnice ČJ str. 77 cv.4 – najdi na obrázku co nejvíce vyjmenovaných slov a zapiš je do školního sešitu

- pracovní sešit ČJ str.19 cv.1,2,3,5

- říkej celou řadu VS po P zpamětiMatematika

– opakování – písemné sčítání, odčítání (pracovní list)

 – násobení a dělení 10,100 str.21 (čáp)

NÁSOBENÍ NÁSOBKŮ DESETI JEDNOCIFERNÝM ČÍSLEM


Pozoruj jak je to snadné:


3 . 2 = 6 2 . 8 = 16 7 . 7 = 49 5 . 6 = 30

3 . 20 = 60 2 . 80 = 160 70 . 7 = 490 50 . 6 = 300


samostatná práce


– pracovní list – písemné sčítání a odčítání (tři řádky)

– pracovní sešit M str. 30 cv.3,4,5

– pracovní list str.21 násobení 10,100 (čáp) – dokončení


Úterý 11.5.


Český jazyk
Čtení – str.128,129 Kometa Běta

– řada VS po P zpaměti

– pracovní sešit Vyjmenovaná slova od Z str.33 cv.16 + 17 a)

– pracovní sešit ČJ str. 20 cv.1,2

Procvičování ZDE:KVÍZ -VS PO P


samostatná práce

– učebnice ČJ str.78 cv. 1 – odděl slova a věty přepiš do školního sešitu

– pracovní sešit Vyjmenovaná slova od Z str.33 cv.17 b)

– pracovní sešit ČJ str. 20 – Opakování vyjmenovaných slov po p cv.1

– vybarvi si první tři vyjmenovaná slova po s (syn, sytý ,sýr)


Matematika
– pracovní sešit M – slovní úlohy str.30 cv.1,2 (zápis, výpočet, kontrola, odpověď)
– procvičování násobení ZDE: CVIČENÍ 1

CVIČENÍ 2

CVIČENÍ 3

– pracovní list str.24 (traktor) 10 příkladů

samostatná práce

– pracovní sešit M str. 30 cv.7

str. 31 cv.4

– pracovní list (traktor) dalších 10 příkladů

Kvíz – násobení

PROCVIČOVÁNÍ NÁSOBENÍ ZDE: Procvičování 1


Středa 12.5.


Prvouka

OPAKOVÁNÍ

– společné znaky rostlin

– fotosyntéza OBRÁZEK PRV

– stavba těla rostlin

– rozmnožování rostlin

učebnice PRV str. 56,57

PODZEMNÍ ČÁSTI ROSTLIN

NADZEMNÍ ČÁST ROSTLIN

samostatná práce

pracovní sešit PRV str. 48 cv.4

str.49 cv.1,2

Kvíz 1 – ZDE: Rostliny

Český jazyk
 – opakování řady VS po P

– vyjmenovaná slova syn, sytý ,sýr + slova příbuzná (přehledový list)

– učebnice ČJ str.81 cv.1,2,3


sýra (kousek sýra) x síra (nerost)

sytý ( najedený) x v síti (např. rybářské)

procvičování ZDE: SYN – SYTÝ -SÝR


samostatná práce


– pracovní sešit ČJ str. 21 cv.1,2

– pracovní sešit Vyjmenovaná slova od Z str.34 cv.20


Čtvrtek 13.5.

Angličtina
– v hodině jsme procvičovali HE ´S GOT = ON MÁ a SHE ´S GOT = ONA MÁ

– části obličeje – slovíčka 5. lekce

samostatná práce

– pracovní list: udělat všechna cvičení

– učebnice: str. 25/ zpěvačky – přečti si popis 1 – 4 a přiřaď k němu obrázek zpěvačky a – d.

Natrénuj si čtení a překlad popisu zpěvaček 1 – 4.

– PS: str. 25/cv. 3,4

– na papír namaluj obličej podle následujícího popisu:

He ´s got a big nose.

He ´s got short blond hair.

He ´s got big blue ears.

He ´s got orange glasses.

He ´s got a little mouth.

– odkaz na procvičování ZDE:FACE

-odkaz na procvičování ZDE: HAS GOT – najdi správný obrázek


Matematika
– procvičování násobení – násobky deseti

PROCVIČOVÁNÍ STR. 3,4,5,6,7

násobení a dělení 10,100

PROCVIČOVÁNÍ 2,3,4

DĚLENÍ – příloha

pracovní sešit M str.36 cv. 9,10

samostatná práce

– přepiš příklady do školního sešitu M a vypočítej:

5 . 70 = 320 : 8 =

90 . 4 = 140 : 7 =

8 . 30 = 500: 10 =

50 . 6 = 120 : 2 =

7 . 80 = 270 : 3 =

– pracovní sešit M str. 31 cv.1,2,3

– pracovní list (traktor) – dokončení

Kvíz -násobení a dělení 10,100

PROCVIČUJ SI: NÁSOBENÍ


Pátek 14.5.

Český jazyk
– opakování řady VS po P zpaměti

– procvičování VS syn, sytý, sýr – slovní spojení, věty

DIKTÁT – VS PO S

– učebnice ČJ str.81 cv.2 ,4

– pracovní sešit VS od Z str. 35 cv.1,2,3


samostatná práce

- pracovní sešit VS od Z str.35 cv.5 (křížovka)

str. 38 cv.7,8

ROZLIŠOVÁNÍ dvojic slov ZDE: U SYNA x USÍNÁ

SYTÝ X V SÍTI

SÝR x SÍRA

- vybarvi, vystřihni a nalep na přehledový list další tři VS -(syrový, sychravý, usychat)

Matematika

– opakování NÁSOBENÍ

– opakování DĚLENÍ

– SLOVNÍ ÚLOHY – zadání ZDE: SLOVNÍ ÚLOHY(výsledky napiš do školního sešitu)

NÁHODNÉ KOLOsamostatná práce

– opakování písemného sčítání a odčítání

– příklady opiš do čtverečkovaného školního sešitu M a vypočítej:


684 zk. 375 zk.

297 493858 zk. 622 zk.
439 – 157


– procvičování násobení a dělení 0 – 9 ZDE: Násobení

– procvičování POČETNÍ TRENAŽÉR

GEOMETRIE str.47 cv. 4

Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...