Žánry - umíš se v nich orientovat?

Žáci 5. třídy se zúčastnili besedy v knihovně s názvem Žánry – umíš se v nich orientovat. Dozvěděli se, jaké literární žánry rozlišujeme a jak je poznáme. Děti si vyzkoušely na základě ukázky přiřadit dílo k žánru a navrhnout název díla, z něhož ukázka pochází. 

Všem se beseda moc líbila.

Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...