Mateřská škola

Naše MŠ se nachází v klidné části obce Jalubí.

Od okolních domů je areál mateřské školy oddělen stromy a zahradou, která je využívána dětmi celoročně ke hrám. V zimě mohou děti na zahradě bobovat, v ostatních ročních obdobích využívají průlezky, houpačky, překážky.

Budova MŠ byla postavena v roce 1964. V roce 2008 byla školní budova rekonstruována, vyměnila se okna, hlavní vchod, kompletní oprava střechy, obvodový plášť byl kompletně zateplen.

Strava je dětem dovážena ze školní jídelny ZŠ Jalubí.

V roce 2011 byla vedle stávající budovy MŠ přistavěna druhá část, vznikla třetí třída, takže od tohoto roku je naše škola již trojtřídní. Tato budova je zcela bezbariérová.

MŠ má tři třídy – Modrásci, Žluťásci a Berušky.

Dvě třídy jsou heterogenní pro děti od 2 do 5-ti let. Nově vznikla jedna třída pro předškoláky – BERUŠKY.

Denní řád je pravidelný, děti znají průběh dne, vědí, co po čem následuje.

Denně s dětmi pravidelně opakujeme některé činnosti a rituály.

Dbáme na důsledné dodržování pravidel vzájemného chování ve skupině dětí, na tvorbě pravidel se děti aktivně podílejí.

Postupně se seznamujeme děti s celým kolektivem zaměstnanců naší mateřské školy, děti znají jménem všechny učitelky ve všech třídách.

Podporujeme vznikající dětská přátelství.

Využíváme kooperativní učení, vedeme děti ke spolupráci v malých i větších skupinách.

Slavíme dětské svátky a narozeniny.

Vedeme děti k vzájemnému přijímání a toleranci zdravotních a etnických odlišností.

Umožňujeme dětem prožívat společné emocionální zážitky se svými rodiči při společných aktivitách v MŠ.

Připravujeme takový program, ve kterém má každé dítě možnost být úspěšné.

Využíváme zejména vnitřní motivace k činnosti, učíme děti prožívat radost ze své práce.

Vedeme děti od nejmenšího oddělení k samostatnosti (oblékání, stolování, hygiena.

Podporujeme samostatné rozhodování dětí tam, kde je to možné.

K dětem přistupujeme individuálně, respektujeme jejich „hranice“, oceňujeme úspěch.Nebyl nalezen žádný článek
Nebyl nalezen žádný obrázek
Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...