Výuka

  • DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ od 6.4.

- Model výuky představený na třídních schůzkách 1.4. Najdete v Bakalářích. 

- TV, HV, Pč, Vv, Inf bude zařazena do výuky mezipředmětově.

- V případě, že se žák nemůže účastnit online výuky, bude se účastnit pouze off-line výuky. Zákonný zástupce oznámí třídnímu učiteli, že se dítě nemůže účastnit online výuky a dohodne se na plnění úkolů (Výsledky své denní práce vyfotí a odešle třídnímu učiteli na email nebo do BAKALÁŘŮ, příp. dohodne s třídním učitelem jiný způsob).

- Distanční vzdělávání je povinné. 


image.png

image.png


image.pngimage.png

Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...