Výuka

  • DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ od 2.11.

- Kombinace online výuky a off-line výuky

- V případě, že se žák nemůže účastnit online výuky, bude se účastnit pouze off-line výuky. Zákonný zástupce oznámí třídnímu učiteli, že se dítě nemůže účastnit online výuky a dohodne se na plnění úkolů (Výsledky své denní práce vyfotí a odešle třídnímu učiteli na email nebo do BAKALÁŘŮ, příp. dohodne s třídním učitelem jiný způsob).

- Distanční vzdělávání je povinné. 

OFF-LINE VÝUKA

- Zadané úkoly plní žáci samostatně.

- Zadání na jednotlivé dny bude zveřejněné po skončení online výuky na stránkách školy www.zsjalubi.cz v sekci VÝUKA (zelené tlačítko vpravo na boční liště) dle třídy.


ONLINE VÝUKA

- 1. – 4. třída celá třída dohromady, 5. třída – 2 skupiny

- Doba online výuky bude nastavena na 2 hodiny, může být ale ukončena dříve nebo později v závislosti na probíraném učivu.

- Rozvrh výuky je vyvěšen na stránkách školy v sekci VÝUKA.

- Co připravit na online výuku:

                                                     1. – 2. třída vše na Čj, M, Prv

                                                     3. třída vše na ČJ, M, Prv, Aj

                                                     4. – 5. třída vše na ČJ, M, Aj, Př, Vl

- Online výuka bude zaměřena na: 

                                                     kontrolu práce off-line výuky

                                                     vysvětlení úkolů

                                                     opakování učiva

                                                     seznámení s novým učivem

                                                     sociální kontakt s učiteli a spolužáky

V pondělí 2.11. bude do BAKALÁŘŮ zaslaný odkaz na výuku, který bude platný po celou dobu distančního vzdělávání.

ROZVRH ONLINE VÝUKY OD 2.11.2020Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...