Výuka

  • DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ od 1.3.

- Kombinace online výuky a off-line výuky

- V případě, že se žák nemůže účastnit online výuky, bude se účastnit pouze off-line výuky. Zákonný zástupce oznámí třídnímu učiteli, že se dítě nemůže účastnit online výuky a dohodne se na plnění úkolů (Výsledky své denní práce vyfotí a odešle třídnímu učiteli na email nebo do BAKALÁŘŮ, příp. dohodne s třídním učitelem jiný způsob).

- Distanční vzdělávání je povinné. 

1. a 2. třída – distanční vzděláváni
                   - 8:30 – 10:00 online výuka – 1.3. zaslán odkaz do Bakalářů
                   
3. – 4. třída – distanční vzdělávání
                  – 8:00 – 10:00 online výuka – odkaz zůstává stejný jako na podzim
                  – 10:00 – 12:00 off-line výuka – samostatná práce – zadané úkoly 

5. třída – distanční vzdělávání
            – 8:00 – 10:40 online výuka pouze 1 skupina – odkaz bude zaslaný v pondělí ráno
            – 10:40 – 12:40 – off-line výuka – samostatná práce – zadané úkoly
                  
ONLINE VÝUKA
- po celou dobu mají žáci zapnutou kameru , zapínání mikrofonu řídí vyučující
- v případě neúčasti je nutné žáka omluvit
- veškeré učivo, které se v online výuce probere, je zapsáno na stránkách školy v sekci VÝUKA

OFF-LINE VÝUKA
- následuje po skončení online výuky
- žáci samostatně pracují na zadaných úkolech
- veškeré učivo je také zapsáno na stránkách školy v sekci výuka


ROZVRH ONLINE VÝUKY OD 4.1.2021

image.png
Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...