Školní družina

Školní družina nabízí žákům zájmovou činnost a relaxaci po skončení vyučování. Její kapacita je 45 dětí.

Školní družina má od školního roku 2016/2017 dvě oddělení. 

Školní družina:

  •     má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů
  •     důležitý výchovný partner rodiny a školy
  •     pomáhá dětem překonávat jejich handicapy
  •     rozvíjí osobní a sociální kompetence
  •     plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí
  •     odpolední provoz  11:45 – 15:30 hodin V průběhu provozu se budou oddělení spojovat.
  •     měsíční poplatek za docházku je 80 Kč měsíčně 
  •     během provozu využívá hřiště, dětské hřiště v obci a okolní přírodu
  •     čas odchodu se řídí časem uvedeným na zápisovém lístku. Tento čas je možné kdykoliv změnit, vždy však pouze na     základě písemné omluvenky, na které bude uvedený datum, čas a jméno dítěte, zda se jedná o změnu pouze na jeden     den nebo delší časový úsek + podpis zákonného zástupce.
 

Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...