Školní družina

Školní družina nabízí žákům zájmovou činnost a relaxaci po skončení vyučování. Její kapacita je 45 dětí.

Školní družina má od školního roku 2016/2017 dvě oddělení.

Školní družina:

  • má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů
  • důležitý výchovný partner rodiny a školy
  • pomáhá dětem překonávat jejich handicapy
  • rozvíjí osobní a sociální kompetence
  • plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí
  • odpolední provoz 11:45 – 15:30 hodin V průběhu provozu se budou oddělení spojovat.
  • měsíční poplatek za docházku je 80 Kč měsíčně
  • během provozu využívá hřiště, dětské hřiště v obci a okolní přírodu
  • čas odchodu se řídí časem uvedeným na zápisovém lístku. Tento čas je možné kdykoliv změnit, vždy však pouze na základě písemné omluvenky, na které bude uvedený datum, čas a jméno dítěte, zda se jedná o změnu pouze na jeden den nebo delší časový úsek + podpis zákonného zástupce.


Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...