Základní škola

Naše škola je určena žákům 1. – 5. ročníku.

Všichni žáci naší školy jsou místní.

Prioritou naší školy je být rodinnou školou a školou otevřenou.

Ve spolupráci se školním speciálním pedagogem budujeme pozitivní klima školy.

Škola má od školního roku 2016/2017 dvě budovy. V jedné budově jsou tři třídy, dvě oddělení školní družiny, malá místnost ke

cvičení a školní jídelna. V nové budově jsou dvě třídy, počítačová učebna a knihovna.

Velkou přestávku mohou žáci strávit venku.

Úzce spolupracujeme se spádovou školou ve Starém Městě.

Jsme zapojeni do sítě Tvořivých škol.

Pedagogičtí pracovníci se pravidelně vzdělávají.

Spolupracujeme se Střediskem volného času Klubko Staré Město.
Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...