Stávka ve školství

Vážení rodiče,

naše škola se v pondělí 27.11 nezapojí do stávky.

Nesouhlasíme s plánovanými kroky vlády v oblasti školství:

  • 1. Snížení PHmax by na naši školu mělo negativní dopad. Nemohli bychom dělit některé hodiny a udržet si nastavenou úroveň vzdělávání v naší škole.

  • 2. Nedostatečné finanční zajištění nepedagogických pracovníků (kuchařek, uklízeček, školnic a školníků) považujeme již v současné době za neúnosné a plánované kroky by jejich postavení ještě zhoršilo. Bez jejich kvalitní a nelehké práce by nebylo možné zajistit v naší škole bezproblémový chod. Všichni si jejich práce velmi vážíme.

  • 3. Problém je i v plánovaném rozdělování pozic asistenta pedagoga, které dostatečně nezohledňuje počet žáků s potřebou podpory. Pokud by tento návrh prošel, byla by ohrožena kvalita vzdělávání ve škole.

Nepatřím k lidem, kterým by byla vzdělávací politika v naší republice jedno. Osobně však nejsem zastáncem řešit danou situaci stávkou, ale snažím se proti těmto krokům bojovat konstruktivně – připomínkováním vládních návrhů, účastí na setkáních s představiteli MŠMT a spoluprací se sdruženími a asociacemi zabývajícími se oblastí školství.

Kateřina Kuntová

Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...