Den dětí pro děti z MŠ

Den dětí jsme 1. června oslavili společně s dětmi z mateřské školky.

Program pro ně stejně jako v minulých letech připravili žáci ze čtvrté třídy. Čtvrťáci si pro školku nachystali na fotbalovém hřišti čtyři stanoviště s všelijakými úkoly. Při hrách s padákem si děti procvičily barvičky, naučily se hledat a pozorovat hmyz, zaběhaly si v soutěži s vršky a trénovaly svoji šikovnost při hodu míčkem a opičí dráze.

Pěkný slunečný den jsme zakončili společnou písničkou a se sladkou odměnou jsme se všichni vrátili do školky a školy spokojení a příjemně unavení.


Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...