Výukový program - třídění odpadu

Žáci Mateřské a základní školy se v úterý 15. října zapojili do projektu Tonda Obal na cestách, tedy výukového programu zaměřeného na třídění odpadu. V programu se žáci dozvěděli, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Měli možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů. Na webových stránkách projektu si děti s rodiči mohou zahrát nejrůznější hry na dané téma: https://www.tonda-obal.cz/

Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...