TÝDEN 8. 6. - 12. 6. 4. tř.

PONDĚLÍ

1) Klikni na odkaz RANNÍ KVÍZ – VZOR PÁN, HRAD

2) Učeb. 75/7 – jakého rodu a vzoru jsou všechna slova v závorce? (dosazuj tvar vzoru a zdůvodňuj i/y). Vyber si 6 vět a přepiš je do sešitu JČ-š.

3) PS 2. díl s. 17/1 + b) c)

další úkol k textu: vyhledej rýmy a vždy dva stejné rýmy zakroužkuj stejnou barvou 

4) PS 2. díl 17/2 – najdi dvojici, nadepiš číslicí slovní druh, zdůvodni psaní i/y

5) PS 2. díl 17/3 – ověř si vzor, dosaď tvar vzoru, doplň y. Nad doplňovaná slova nadepiš číslo pádu (např. 4. p). V každé druhé větě urči slovní druhy a nadepiš je číslicí (kromě podst. jm., kde už je nadepsaný pád).

6) VILMA (poslech 10. a 11. kapitoly vložen jako příloha pod zadáním na dnešní den)

7) VV – http://krokotak.com/…el-painting/ stačí voskovka, pastelka

8) DOBROVOLNÝ TÝDENNÍ ÚKOL- vložen v příloze

Všechny psané úkoly mi prosím vyfoť a zašli ke kontrole, děkuji.

ÚTERÝ

1) Opakování básničky ze včerejšího dne

2) Procvičení vzoru PÁN + HRAD KLIKNI ZDE

3) Učebnice s. 73 – co víš o vzoru PÁN a MUŽ - zopakuj si

4) PS 2. díl s. 18/2 (použij 2 barvy pastelek)

5) Tabulka vzor MUŽ – pročti, skloňuj + použij několik slov vzoru MUŽ ze cv. 2 a skloňuj také ústně

6) Procvič si koncovky vzoru MUŽ KLIKNI ZDE

7) PS 2. díl 18/3, 4, 5 – zdůvodňuj, ověřuj v tabulce

8) PS 2. díl 18/1 + 1a) – obrázky slov, které neznáš, si můžeš vyhledat na internetu

Stranu 18 mi po dokončení úkolů zašli ke kontrole, děkuji!


STŘEDA

1) Znáte YKNIDRAS ? Podívej se na odkazy a zjistíš, o čem je řeč a proč? KLIKEJ:

http://www.mlsanicko.cz/…dce-i-pamet/

https://www.chytej.cz/…na-sardinky/ anglic­ky, ale stačí sledovat obraz

https://www.apetitonline.cz/…mazanka.html
Dobrovolný úkol k dnešnímu dni: za 3 nálepky – připrav pomazánku podle receptu, zašli fotku:)

2) PL s. 43/2 (někdo možná už PL má, ostatní v příloze k vytištění)

obě vzniklé sloky si několikrát přečti

3) PL s. 43/3 pracuj s tabulkou vzorů a doplňuj např. holubům (pánům)

4) V tabulce vzorů pročti vzor STROJ a pracuj v PS 2. díl s. 19/2 (stroj je neživotný)

5) PS 2. díl 19/3 – nad závorku napiš číslo pádu, ve kterém slovo bude a ověřuj tvar v tabulce

6) PS 2. díl 19/4 – zdůvodňuj pomocí vzorů, pokud chybí i/y v koncovce a pomocí VS nebo PS, pokud chybí i/y uvnitř slova (kromě -ích, to je také koncovka)

Stranu 19 i 43 mi po dokončení úkolů zašli ke kontrole, děkuji!


VL

1) Kdo to byli Keltové? Poslechni si zde: https://junior.rozhlas.cz/…veku-8051611#…(sjeď dolů na 5. díl)

2) Prezentace – klikni: skola­kov.eu

3 ) Video Dějiny udatného 1 klikni: https://edu.ceskatelevize.cz/…77328d0a6c0d 

4) Video dějiny udatného 2 klikni: edu­.ceskatelevize­.cz

5 ) Učebnice s. 8 čtení a doplnění PL (v příloze, nadpis Keltové) + nalepit do sešitu

6) Opakuj si zde – klikni: skola­kov.eu

7 ) Video Dějiny udatného 3 klikni: edu­.ceskatelevize­.cz

8 ) Zájemci o keltský horoskop a jiné informace: https://www.keltsky-horoskop.cz/…ove-historie

Vypracovaný list (zápis) mi zašli ke kontrole, prosím, děkuji!

ČTVRTEK

1) Podívej se na obrázek ZDE , ať víš, o čem dnes budeš číst.

2) PS 2. díl s. 19/1 

  • čti po větách, zdůvodňuj i/y uvnitř slov nebo v koncovkách (MEZI – pamatuj!)
  • vyhledávej vzor STROJ – podtrhni čarou
  • vyhledávej slovesné tvary – podtrhni vlnovkou
  • urči, zda se jedná o větu jednoduchou, nebo souvětí (pokud půjde o souvětí, zkus zapsat na okraj stránky větný vzorec)
  • v prvních třech větách urči slovní druh
  • celý text si na závěr přečti hlasitě
  • zkus venku najít tuto bylinu
  • udělej také část 1 c)

3) Procvičování vzoru MUŽ a STROJ skolakov­.eu

4 ) Procvičování vzorů PÁN, MUŽ, HRAD, STROJ  skolakov.eu

5) Učebnice s. 80 – prostuduj tabulku vzorů PŘEDSEDA, SOUDCE

6) PS 2. díl s. 20/1, 2, 3 (pracuj s tabulkou) POZOR – 5. p. č. j. vzoru muž a soudce! (srovnej v tabulce s. 73 a 80 v učebnici)

7) Dobrovolně - PS 2. díl s. 20/1 dole a 21/2 a 2a)

8) VILMA BĚŽÍ O ŽIVOT – v příloze další 2 díly

Strany 19 a 20 mi po dokončení úkolů zašli ke kontrole, děkuji!


AJ  – učivo na tento týden najdete v příloze.

PÁTEK

JČ + PŘ

zadání si prosím zobrazte v příloze

Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...