TÝDEN 15. 6. - 19. 6. 4. tř.

PONDĚLÍ

1) PL – v příloze (k vytištění)

2) Učeb. 75/9 přečíst + 9b) do JČ š

3) Učeb. 81/5 – přepis do JČ š

Úkol 1 – 3 mi prosím po splnění zašli ke kontrole.

4) HV – Skřítkové tesaři… (text písně v příloze k vytištění)

https://www.youtube.com/watch…

5) Dobrovolný denní úkol (zjisti co je FANKA a NEBOZÍZEK) za 1 + 1 nálepku

6) Dobrovolný týdenní úkol Spirála (v příloze k vytištění) 2 nálepky

7) Vilma poslech kapitola 15 (v emailu)

ÚTERÝ

1) Připomeň si sestavování větných vzorců – cvičení ZDE

2) Učeb. 100/5 nyní zkuste sestavit podle šesti větných vzorců souvětí sami (věty zapisuj i se vzorcem do JČ š) po splnění zašli prosím

3) Základní skladební dvojice (podmět a přísudek) PRACUJ POSTUPNĚ, NEPŘESKAKUJ:

  • nejprve se podívej pozorně na video ZDE
  • potom si přečti žlutou tabulku v učebnici na straně 101 a podívej se zde i na cv. 1
  • v PS Procvičujeme s. 17/5 doplň do vět slovesa a zkus určit a zakreslit základní skladební dvojici
  • následně si udělej online cvičení  ZDE (cvičení jsou postupně tři různá, udělej si všechna)

Úkol z PS mi prosím po splnění zašli ke kontrole.

4) Procvičování určování koncovek podstatných jmen podle vzorů PS 2. díl s. 22/3 (pečlivě zdůvodňujte a dosazujte si vzory, jejich přehled máte v učebnici s. 73 a 80 a také v přehledové složce) po splnění zašli prosím


STŘEDA

1) Podívej se na video o dalším typu přísudku ZDE

2) Potom si v učebnici na str. 102 nahoře přečti žlutou tabulku

3) Ve cvičení na stejné straně v učebnici najdi 1 větu, která obsahuje přísudek z videa, zapiš ji do JČ š a pošli mi ji, prosím

4) Stejně tak hledej přísudek z videa v PS 2. díl na str. 32/1, vyznač vlnovkou, najdi podmět, vyznač rovnou čarou a spoj dvojitou spojovnicí jako základní skladební dvojici

5) PS 2. díl 32/4

6) PS Procvičujeme…s. 30/2 (použij různé barvy)

Po splnění mi zašli prosím  strany 32 i 30 z uvedených PS.

7) DIKTÁT – PS 2. díl s. 22/5 (po přípravě = seznámení s textem)


VL

1) Podívej se na video o BARBARECH – Germánech TADY

2) Potom tě čeká video o STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ TADY

3) Dále je tu pro tebe prezentace o PŘÍCHODU SLOVANŮ ZDE

4 ) Přečti s v učebnici s. 9

5) Opakuj si  TADY

6 ) Nyní si vyplň první část PL (v příloze k vytištění)

7) Dobrovolný denní úkol – zjisti jména dalších slovanských bohů (kromě Peruna a Velese) – za každé jméno 1 nálepka

8) Prezentace ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU  TADY

9 ) SÁMŮV KMENOVÝ SVAZ – Dějiny udatného národa … DÍL ZDE

 - Prezentace TADY

 – Zopakuj si TADY

1 0 ) Čtení v učebnici s. 10 a dokončení PL  potom mi ho prosím zašli ke kontrole a NALEP DO SEŠITU VL

11) Odpověz ústně na otázky v učebnici na str. 10

ČTVRTEK


1) Zopakuj si přísloví a pořekadla ZDE

2) Podívej se na video, čím může být podmět (pozor dávej do času 2:50, pak můžeš stopnout)

ZDE

3) Přečti si prostřední žlutou tabulku v učebnici na str. 102 a potom v PS 2. díl s. 32/3 vyhledávej přísudek a podmět a pozoruj zejména podmět (nad podmět nadepiš číslicí slovní druh) – učebnici si nech otevřenou a nahlížej do ní

4 ) Učebnice s. 102/4 – pracuj do JČ š (ale 5. a 6. větu vynech)

5) Podívej se na video o nevyjádřeném přísudku ZDE (čas od 2:50 až 4:00)

6 ) V učebnici na str. 102 si přečti žlutou tabulku dole; potom ve cv. 5 v učebnici hledej podmět a přísudek a pozoruj nevyjádřený podmět – ústně

7) PS 2. díl 32/5 - nejprve pozoruj zvláštnosti vět. Od druhé věty potom vyškrtni přebytečné slovo a text si znovu přečti. Přepis zatím nedělej.AJ 

– učivo na tento týden najdete v příloze. 

PÁTEK


1) PS 2. díl s. 32/2 – doplň i/y a nad slova s koncovkou nadepiš tvar vzoru, např. nad mosazi nadepiš kosti) – základní skladební dvojice zatím nehledej (pošli prosím)

2) Seznámení s novým učivem SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM – VIDEO ZDE

3 ) PS 2. díl s. 33/1 a potom 1a) 1b) – např. vlnovkou podtrhni přísudek se objevila a zapiš ho do čtvrtého sloupce tabulky; najdi podmět: kdo? co? se objevila? – babička (podtrhni rovnou čarou a dopiš do prvního sloupce tabulky a k tomu do závorky, jak si ukážeš (TI, TY, TA) + urči rod a vzor slova babička). DRUHÁ A TŘETÍ VĚTA OD KONCE MÁ NEVYJÁDŘENÝ PODMĚT, TU NEDĚLEJ.   Kontrola v příloze.

4) Vilma – poslechni si poslední dvě kapitoly + napiš do sešitu JČ š nebo na papír nejméně 10 vět o knize, co si pamatuješ, co čem je příběh, jaké postavy tam vystupují a co tě zaujalo – nanečisto (pošli mi ke kontrole a opravě, dám vám vědět, zda a co zapsat)

5) HV - Máma mi dala korunu (píseň s pohybem) – melodie  ZDE , pohyb  ZDE, text v příloze

5) P Ř  - můžeš si pročíst elektronickou učebnici TADY  od s. 44 až 69 (jakou chceš část) + využij ikonky na okraji NEBO si pusť zajímavá videa s letními tématy  VYBÍREJ ZDE
 

Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...