TÝDEN OD 11.1. DO 15.1. (3.TŘ.)

Pondělí 11.1.

Online výuka

Matematika

-opakování řady násobků 9

– násobení a dělení 9

– pracovní sešit  str.30 cv.1,2

– kontrola cvičení str.29

Český jazyk 

- slova příbuzná učebnice str.26

– pracovní sešit str.19 cv.1

– školní sešit

Offline výuka – samostatná práce

Matematika

– procvič si násobení 9 https://skolakov.eu/…priklad1.htm

– procvič si dělení 9 https://skolakov.eu/…priklad1.htm

– pracovní sešit str.31 cv. 3,4,8,9

Český jazyk

- podívej se znovu na video – SLOVA PŘÍBUZNÁ  https://www.youtube.com/watch…

– pracovní sešit str.19 cv.2,3

– čtení str.90,91 – Zlatovláska


Úterý 12.1.

Online výuka

Český jazyk

– opakování básně Deset slovních druhů

– Slovní druhy str. 35 cv.7,8

– pracovní sešit ČJ – kontrola cv. 2,3 str. 19 

– NOVÉ UČIVO – stavba slova (předponová část, kořen, příponová část + příklady) školní sešit

Matematika

– procvičování násobení a dělení 8

– pětiminutovka  

– pracovní učebnice str.30 cv.4,5

-kontrola cvičení str.31

Offline výuka – samostatná práce

Český jazyk

– vyhledej slova příbuzná -https://skolakov.eu/…edavani.html

– učebnice ČJ str.26 cv.3 vytvoř 5 slov pomocí předpon a přípon  ke slovu hrad, list  a napiš do školního sešitu


Př.                                HRAD                                             LIST 

                                    hradní         listí

                                    podhradí                                          listopad 

- vyhledej kořen slova u slov příbuzných https://skolakov.eu/…-slov-1.html

Matematika

– dokonči sv.5 str.30 – příklady přepiš do 4 sloupců po 5 a vypočítej

– Barevné počítání -dokonči str.35 (pozadí obrázku) str.36 stonožky

– procvičuj si zpaměti řadu násobků 9


Pokud máte možnost, tak si vytiskněte přidané soubory.   

Středa 13.1.

Online výuka

Český jazyk

– čtení – Zlatovláska + dovyprávění pohádky

– urči kořen slova u slov příbuzných https://skolakov.eu/…-slov-1.html

– pracovní sešit ČJ –1.díl  str.19 cv.4,5

– STAVBA SLOVA – video https://www.youtube.com/watch…

Matematika

Barevné počítání str.36 -opakování násobení, dělení 

Prvouka   

– opakování skupenství látek

– pracovní sešit str.19 cv.1,2,3

Offline výuka – samostatná práce

Český jazyk

-  můžeš se znovu podívat a zopakovat si -  https://www.youtube.com/watch…

– pracovní  učebnice str. 19 cv.4 (dokonči cvičení) 

– opakování str.20 cv.1

– najdi kořen slova u slov příbuzných https://skolakov.eu/…-slov-1.html 

Matematika

– pracovní sešit M 2.díl str.4 cv.6

-                                    str.3 cv. 2

Prvouka

– pracovní sešit str. 19 cv.5 – zkus se sám/sama přesvědčit, které látky se ve vodě rozpustí   

Odměna -  video https://www.youtube.com/watch…


Čtvrtek 14. 1. 

Online výuka

Angličtina

– v hodině jsme procvičovali fráze: How old are you? What ´s your favourite colour?

Český jazyk

– Slovní druhy – kontrola DP  

                        – str.38 cv.10 

Matematika

– pracovní sešit str.4 cv.1,4

Prvouka

– kontrola DP str.19 cv.5 + cv.4

Offline výuka – samostatná práce

Angličtina

– PS: str. 13/ cv. 7, 8

– procvičovat slovíčka 2. lekce, čísla 1 – 20

PÍSEŇ – How old are you?

– Do sešitu AJ školní napiš pouze anglický překlad vět:

  1 . Jaká je tvoje oblíbená barva?

   2. Kolik je ti let?

ČJ – SLOVNÍ DRUHY 

- str.37 cv.5,7

Matematika

– str.4 cv.5

Pátek 15. 1. 

Online výuka

Český jazyk 

– obojetné souhlásky 

– úvod do vyjmenovaných slov

– vyjmenovaná slova po Z – seznámení

– pracovní sešit 1.díl str.23 cv.1

Prvouka

-  teplota, jednotka teploty

– druhy teploměrů, využití  

– pracovní sešit str.20 cv.1,2,3

Matematika

– zaokrouhlování, školní sešit

– pracovní učebnice str.5 cv.1

Offline výuka – samostatná práce

Český jazyk

-vyjmenovaná slova – seznámení (můžeš si zopakovat pomocí videa)https://www.youtube.com/watch… 

– pracovní učebnice str.23 cv.2

– pokus se naučit zpaměti báseň DESET SLOVNÍCH DRUHŮ

Matematika

– Barevné počítání str.38 cv.1 třešně – procvič si násobení a dělení 


                                                                     Pěkný víkend!

Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...