Týden od 18.1. do 22.1. (3.tř.)

 Pondělí 18.1.

Online výuka

Matematika

– násobilka 9 zpaměti

– zaokrouhlování na desítky (školní sešit)

– pětiminutovka (násobení a dělení 9)

– pracovní sešit str.5 cv.2,3

– kontrola DP -Barevné počítání str.38


Český jazyk

- vyjmenovaná slova po Z

- příbuzná slova k vyjmenovaným slovům 

brzy

jazyk – jazykový, jazýček, jazylka, cizojazyčný, jazykotvorný, jazykovědec, jazykozpyt

nazývat se – ozývat se, vzývat, vyzývat, vyzývavý

Ruzyně – ruzyňské 

video https://www.primauca.cz/…a-vysvetleni

učebnice str.str.93 celá

nový pracovní sešit Vyjmenovaná slova od Z str.1 cv.1,2


Offline výuka – samostatná práce

Matematika

- pracovní sešit str.5 cv.6

– Barevné počítání str. 38 – první sloupeček příkladů

procvič si násobení a dělení 9 https://skolakov.eu/…riklady.html

Český jazyk

– nauč se řadu vyjmenovaných slov po Z zpaměti

– prac.sešit -  Vyjmenovaná slova str.1 cv.5

řada vyjmenovaných slov po Z https://skolakov.eu/…ntace-Z.html


Úterý19.1.

Online výuka

Matematika

– nové učivo -písemné sčítání dvojciferných čísel 

Pravidla písemného sčítání:

1. zapisujeme sčítance pod sebe tak, aby byly jednotky pod jednotkami a desítky pod desítkami

2. celý příklad podtrhneme

3. postup při výpočtu:   př.         45            24

                                                  24 zk.        45 

– sčítáme směrem  zdola nahoru tak, že sčítáme jednotky s jednotkami a desítky s desítkami

– provedeme zkoušku (zaměníme sčítance) 

– kontrola DP str.5 cv.6 -zaokrouhlování čísel

Český jazyk 

- kontrola DP str.1 cv.5

- společná práce str.1 cv.3

- přiřazování příbuzných slov ke slovům vyjmenovaným 

Offline výuka – samostatná práce

Matematika

– pracovní sešit str. 5 cv.4 ( vypočítej příklad a proveď zkoušku)

– Barevné počítání str.38 – opakování násobení a dělení (prostřední sloupeček)

– přepiš si příklady do školního sešitu M, vypočítej a proveď zkoušku :  


62            46            27            51

27 zk.      33 zk.       52 zk.      38 zk.


Český jazyk

– pracovní sešit ČJ str.29 cv.1,2

– Přiřadíš správně slova příbuzná ? https://skolakov.eu/…viceni1a.htm

– čítanka – přečti si komiks (kreslený příběh s textem str.97 – 100)


Středa 20.1.

Online výuka

Matematika

– kontrola DP str.5 cv.4 

– písemné sčítání s přechodem přes základ

– procvičování písemného sčítání (školní sešit)

– pracovní sešit str.6 cv.1

  Prvouka

– opakování – teplota, jednotka teploty, druhy teploměrů,

                      orientace na teploměru, měření teploty

– pracovní sešit str.20 cv.4,5 

Český jazyk

– kontrola DP

– str.29 cv.3

-procvičování doplňování i/y  – cvičení on-line 

Offline výuka – samostatná práce

Matematika

– pracovní sešit str. 5 cv.7

                          str. 6 cv.2

Prvouka 

– změna teploty vzduch během dne – doplňuj údaje do tabulky str.20 cv.6 

Český jazyk

 – vyjmenovaná slova po Z  https://skolakov.eu/…ktaty-Z1.htm

– pracovní sešit str.29 cv.4

PRACOVNÍ LISTY K TISKU


Čtvrtek 21.1.

Online výuka

Angličtina

– v hodině jsme procvičovali fráze How old are you? What ´s your favourite colour? ( učebnice: str. 12)

Prvouka

- hmotnost, jednotky hmotnosti, druhy vah – učebnice str.24

-pracovní sešit – str.21 cv.1,2

Matematika

– písemné sčítání – pracovní list

Offline výuka – samostatná práce

Angličtina

– PS: str. 12/ cv. 5, 6

– procvičovat slovíčka 2. lekce, čísla 1 – 20

Matematika

– písemné sčítání, zaokrouhlování čísel, násobení a dělení – pracovní listy(zadáno v on-line výuce)

Český jazyk

– učebnice ČJ str.94 cv.10 (věty přepiš do školního sešitu)


Pátek 22.1.

Online výuka

Český jazyk

– opakování básně Deset slovních druhů

– vyjmenovaná slova po Z

-pracovní sešit VS str.2 cv.6,str­.3 cv.7,8,str­.4 cv.9


Matematika

– procvičování násobení a dělení – hra

– kontrola DP – pracovní listy násobení a dělení, zaokrouhlování, písemné sčítání

– geometrie- bod, úsečka, přímka, polopřímka

– procvičování – geometrie (školní sešit) 

Offline výuka – samostatná práce

Český jazyk

– dokonči cv.8 str.3

– str.4 cv.11 vybarvi slova vyjmenovaná (y/ý) – oranžově

                                slova s i/í – žlutě  

ČTENÍ – pohádka B. Němcové – O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku str.101–102

Matematika 

– písemné sčítání – pracovní list str.23 cv.2 (zadáno v online výuce)

– pracovní sešit M 2 str. 6 cv.3                                             

– geometrie – můžeš si zopakovat pomocí videa https://www.youtube.com/watch… 


Odkazy na procvičování učiva:

ČJ

https://skolakov.eu/…cviceni1.htm

https://skolakov.eu/…ce/hraZ.html

https://skolakov.eu/…pocitame.htm

https://skolakov.eu/…riklady1.htm


                                                           Přeji Vám pěkný víkend !!

Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...