TÝDEN OD 8.2. DO 12.2. (3.TŘ.)

Pondělí 8.2.

Online výuka

Český jazyk

 - opakování slovních druhů

– učebnice ČJ str. 32 cv.3, str.33 cv.5,6 

– opakování chytáků ve  vyjmenovaných slovech

Matematika

- opakování digitálních hodin 

– přirozená čísla v oboru do 1000

– orientace na číselné ose

– čísla jednociferná, dvojciferná, trojciferná, čtyřciferná

Offline výuka – samostatná práce

Český jazyk

–  opakuj si řadu vyjmenovaných slov po b

–  učebnice ČJ str. 33 cv.7 (přepiš do školního sešitu další dvě dvojice vět)

– procvič si pravopisné chytáky v tomto cvičení PRAVOPISNÉ CHYTÁKY (prvních 5)

být x bít

nabýt x nabít

dobýt x dobít

pobýt x pobít

přibýt x přibít


Matematika

– můžeš si znovu vyzkoušet  řazení čísel do 1000 ZDE : ŘAZENÍ ČÍSEL 


HRY: 

ČÍSLA 0 –1000

HRA-ČÍSLA

Úterý 9.2.

Online výuka

Český jazyk

 - vyjmenovaná slova – příbytek, nábytek, dobytek + slova příbuzná

– učebnice ČJ str. 35 cv.2,3 

– opakování chytáků ve  vyjmenovaných slovech

– pracovní sešit ČJ str.26 cv.1,2,3

Matematika

– přirozená čísla v oboru do 1000

– pracovní list (princezna) – písemné odčítání

– Barevné počítání -str.39

– pracovní sešit M str. 8 cv.2,4,5,6

Offline výuka – samostatná práce

– vytiskni si všechny pracovní list (dole v příloze)

Český jazyk

– Vyjmenovaná slova od Z – str. 10 cv.18,19 

– procvič si tvary slov příbytek – nábytek – dobytek ZDE: PŘÍBYTEK – NÁBYTEK – DOBYTEK  

– čtení – str.108,109 – KOUZELNÍK MAGO

– vyjmenovaná slova po b (Vašek, Ríša, Pavel)

Matematika

– Barevné počítání  – dokonči str.39 

– pracovní učebnice M str.8 cv.3  

Středa 10.2.

Online výuka

Prvouka

– objem, jednotky objemu

– měření objemu

– učebnice str. 26

– pracovní sešit str. 23

– hra – třídění jednotek hmotnosti, času a objemu

Matematika – geometrie

– bod. úsečka, přímka, polopřímka

– video  ZDE: bod, úsečka, polopřímka, přímka

– pracovní sešit M 1 str.44 cv.1,2,4

Offline výuka – samostatná práce

Matematika

- můžeš si znovu podívat na video ZDE: bod, úsečka, polopřímka, přímka

– dokonči pracovní list – princezna (písemné odčítání)

– zopakuj si násobilku ZDE: TESTÍK 

                                             PROCVIČOVÁNÍ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 

- zítra si napíšeme pětiminutovku

Český jazyk

– pracovní list s domečkem VS- být, bydlit, obyvatel, byt – zadáno v online výuce 

– čtení  – Kouzelník Mago

Prvouka -hry

DĚLKA,HMOTNOS­T,ČAS,OBJEM

MĚŘENÍ


Čtvrtek 11.2.

Online výuka

Angličtina

– v hodině jsme si vysvětlili tvoření otázky IS it a dog? + odpovědi: Yes, it is. No, it isn ´t.

– procvičovali jsme slovíčka 3. lekce/1. a 2. hodina

Matematika

- pětiminutovka (násobení, dělení)

- pracovní list (čísla do 1000 cv.2,6)

-pracovní sešit str.9 cv.3,4,8,9

Český jazyk

– seznámení s VS -obyčej, bystrý, bylina

Offline výuka – samostatná práce

Angličtina

– PS: str. 15/cv. 4

          str. 17/cv. 6

– do sešitu AJ školní napiš vzniklé otázky z daných přeházených slov:

1. IT     A BIRD    IS?

2. DOG    IS    A IT?

– procvičovat slovíčka 3. lekce/1. a 2. hodina

Matematika

– pracovní sešit M 2.díl -str.9 cv.1,2

– pracovní list – hodiny

Český jazyk

 - učebnice ČJ str.36 cv.1 doplň si VS (obyčej, bystrý, bylina) a slova k nim příbuzná  na pracovní list (obrázky s VS)

- můžeš si zkontrolovat pracovní list – ( VS -být, bydlit, obyvatel, byt) v příloze dole

- zítra budeme odevzdávat ke kontrole: 

1. Barevné počítání

2. PL- princezna, tlouštík s jitrnicí, hodiny, VS s domečkem

3. Prvouka – pracovní sešit (modrý)  


Pátek 12.2.

Online výuka

Český jazyk

– VS – obyčej, bystrý, bylina

– vysvětlení významu u slov:

BYDLO (OBYDLÍ)  X  BIDLO (TYČ)

BÝLÍ (ROSTLINY) X   BÍLÍ (SNĚHULÁCI)

– pracovní sešit  ČJ str.27 cv.1,2

Vyjmenovaná slova od Z str.11 cv.20 

Čtení- Kouzelník Mago 

Matematika

- násobení, dělení ŠKOLÁKOV -TESTÍK  

- pracovní sešit – KONTROLA DP  str.9 cv.1,2

- pracovní sešit str. 10 cv. 1,4 + doplnění názvů těles


Offline výuka – samostatná práce

Český jazyk

– Vyjmenovaná slova od Z str.11 cv. 21

– procvič si vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná ZDE: obyčej – bystrý- bylina

Čítanka str. 110–112 – ALADÍN A KOUZELNÁ LAMPA

Matematika

– procvič si násobení a dělení – ZVOL SI POČET PŘÍKLADŮ I ČAS NA 8 –10 SEKUND NA 1 PŘÍKLAD

PROCVIČOVÁNÍ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ

– pracovní učebnice str.11 cv.1,5

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ 100

ČÍSELNÁ ŘADA DO 1000Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...