TÝDEN OD 22. 2. - 26. 2. 2021 4. TŘÍDA

PONDĚLÍ

ČJ

-  v hodině jsme skloňovali vzor KUŘE , všímali jsme si spisovnách koncovek – učebnice: str. 56

OFFLINE:

– PS žlutý: str. 6/cv. 1a, 2

– procvič si přiřazování slov ke vzoru KUŘE – odkaz ZDE: PLÁCNI KRTKA – vzor KUŘE

 - procvič si spisovné koncovky – vzor KUŘE – odkaz ZDE:vzor KUŘE – koncovky

M

– seznámení Co je obvod?

– počítání obvodu pomocí sčítání stran

OFF-LINE:

.- kdo má možnost, připraví si na středu provázek nebo stužku


ÚTERÝ

AJ

– v hodině jsme procvičovali otázky IS there…/ARE there…?

– četli jsme komiks – učebnice: str. 55 – odkaz ZDE: POSLECH – učebnice: str. 55

OFFLINE:

– přelož věty a napiš je do sešitu AJ školní:

1. Kolik je tam deštníků?

2. Tam jsou 4 deštníky na stole.

3. Jsou tam 3 letadla?

4. Ne, nejsou.

5. Tam je jeden plakát v pokoji.

– procvič si tvoření otázek a odpovědí – odkaz ZDE:11. lekce – věty


ČJ

– v hodině jsme procvičovali skloňování podst. jm. rodu STŘEDNÍHO – vzor KUŘE

OFFLINE:

– PS žlutý: str. 6/cv. 3a

– učebnice: str. 59/cv. 4 a, b

– procvič si psaní spisovných koncovek – odkaz ZDE: vzor KUŘE

PSANÍ Y/i – rod střední


STŘEDA 

AJ

– v hodině jsme opakovali slovní zásobu 1. a 2. lekce, barvy, čísla 1 – 20. 

OFFLINE:

– do sešitu AJ školní piš odpovědi na otázky. Odpovídej celou větou. 

1. What ´s your name?

2. How old are you?

3. What colour is your bag?

4. What ´s your favourite colour?

5. What ´s your favourite pet?

– PS: str. 58/ cv. 2  ( pouze jeden obrázek)

– opakovat slovíčka 3 . – 7. lekce

– procvič si barvy – odkaz ZDE:BARVY

– procvič si čísla – odkaz ZDE:ČÍSLA 0 – 20


M

– praktické úlohy na obvod

– měření obvodu

OFF-LINE:

.- najít si doma předmět a ověřit výpočtem a měřením stužkou obvod jako v hodině


ČTVRTEK

VL

-  v hodině jsme dnes probrali 3 typy vodních nádrží – jezera, rybníky a přehrady, do mapy řek jsme si zakreslili největší jezero,   

    rybník a přehradu

OFF-LINE:

.- doplnění učiva v sešitech podle probraného učiva, dole si rozklikněte příslušnou přílohu a doplňte, co vám v zápisech chybí

   (přílohy si netiskni, pokud učivo už v sešitě máš zapsáno), zápisy v sešitě si případně oprav a barevně označ

– zde je seznam probraného učiva : 1. Povrch České republiky

                                                          2. Mapa s poznačenými pohořími ČR

                                                          3. Voda v krajině

                                                          4. Vodní toky – části řeky

                                                          5. Mapa řek ČR s označenými řekami Labe, Vltava, Morava, Odra + moře, kam se vlévají

                                                          6. Vodní nádrže


-  v hodině jsme probírali učivo Vlastnosti látek

OFF-LINE:

.- doplnění učiva v sešitech podle probraného učiva, dole si rozklikněte příslušné učivo a doplňte, co vám v zápisech chybí

   (přílohy si netiskni, pokud učivo už v sešitě máš zapsáno), zápisy v sešitě si případně oprav a barevně označ

– zde je seznam probraného učiva : 1. Horniny a nerosty

                                                          2. Vzduch

                                                          3. Voda

                                                          4. Půda

                                                          5. Teplo a světlo ze Slunce

                                                          6. Vlastnos­ti látek


PÁTEK

ČJ

– v hodině jsme skloňovali vzor STAVENÍ – učebnice: str. 56

– procvičovali jsme psaní Y/i u podstatných jmen rodu středního

OFFLINE:

– učebnice: str. 60/cv. 3 – napsat do sešitu

 -procvič si hledání slov skloňovaných podle vzoru STAVENÍ – ODKAZ zde: plácni krtka

– procvič si přiřazování slov  ke vzorům – odkaz ZDE:VZORY RODU STŘEDNÍHO

ČÍTANKA: str. 70 – 72 (číst a splnit úkol k textu)

M

– opakování obvod

– obrázek a výpočet obvod trojúhelníku

OFF-LINE:

– dokreslit obrázek v trojúhelníku

kvíz: 21 605 : 7 = 3 086 zb.3

           0 6

              60

                 45

                   3

                


KVÍZ MATEMATIKA

Nebyl nalezen žádný soubor
Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...