Týden od 15.3. do 19.3. (3.třída)

Pondělí 15.3.

Online výuka

     

Český jazyk

– opakování slovních druhů

– pracovní list (šála) – určování slovních druhů 

– řada vyjmenovaných slov po L – zpaměti

– pracovní sešit ČJ – kontrola DP str.32 cv.1,2

– společná práce : cv.3,4 str.32


Matematika

– pamětné sčítání a odčítání do 1000

– str.18 cv.7,8

Prvouka 

– opakování (hodiny)

<o Offline výuka – samostatná práce

Prvouka

Pro Tobiáše a Elišku: OPAKOVÁNÍ HODINY 

Český jazyk

– pracovní sešit ČJ str. 32 cv.5 na připravené linky napiš jednu větu k daným obrázkům 

– dokonči pracovní list (šála)

Matematika

– dokonči cv.7 str.18


Úterý 16.3.

Online výuka

Český jazyk
– Čtení  – DP -  Co možná nevíte o lidském těle
                      – Správná výživa -báseň

– řada VS po L  – zpaměti 

– učebnice ČJ str.43 cv.2 ,3

– opakování VS po B – kvíz

Matematika

– kontrola DP str.18 cv.7

– pětiminutovka (násobení, dělení) 

– pracovní sešit M str.19 cv.1,2,6


<o Offline výuka – samostatná práce

 vykresli a vystřihni si VS (lýko, lyže, pelyněk, plyš) 

Český jazyk

- učebnice ČJ str.43 cv.4 – dokonči celé cvičení a věty správně přepiš do školního sešitu

Procvičování – L

Matematika

Násobení, dělení


Středa 17.3.

Online výuka

Český jazyk
– pracovní list s VS po L do přehledové složky (dokončení)

– pracovní sešit ČJ str. 33 cv.1,2

Prvouka

– opakování – vnitřní orgány (kvíz)

– lidské smysly, smyslové orgány

– pracovní sešit str.31

– opakování  – kvíz 

<o Offline výuka – samostatná práce

 vytiskni si pracovní listy (dole v příloze) 

Český jazyk

– pracovní sešit ČJ str.33 cv.3

Procvičování VS + PS po L

ČTENÍ – Angína Milada str.158/159

Matematika

Procvičování sčítání do 1000


Čtvrtek 18.3.

Online výuka

Angličtina
– v hodině jsme opakovali 1. – 3. lekci ( učebnice: str. 18)

– četli a poslouchali jsme příběh – učebnice: str. 17 – poslech ZDE:My friend is a monster

Český jazyk

– pracovní učebnice ČJ str.33

– kontrola DP cv.3

– společná práce cv.4 str.33, str.34 cv.1,2 – opakování 

– test

Matematika

– procvičování online (sčítání do 1000 s přechodem)

– pětiminutovka + do 1000

– pracovní list str. 25 opakování písemné sčítání a odčítání


<o Offline výuka – samostatná práce

 Angličtina 

- PS: str. 19/cv. A, B

- učit se slovíčka 4. lekce/ 1. hodina

- opakování frází 1. – 3. lekce ZDE: kolo štěstí

Český jazyk

– pracovní sešit ČJ str.34 cv.3,4

VS po L – procvičování


Matematika

Procvičování sčítání do 1000

– pracovní sešit M str.20 cv.1 

Pátek 19.3.

Online výuka

Matematika

-písemné sčítání a odčítání (pracovní list)
– pracovní učebnice M str.19 cv.3,5
– kontrola DP cv.1 str.20

– řešení slovní úlohy str.20 cv.2 (zápis, výpočet, kontrola, odpověď)

– pamětné odčítání do 1000 (online cvičení) PRO PAVLA: Pamětné odčítání 


Český jazyk

– opakování řad VS po Z,B,L

– učebnice ČJ – str.44 cv.4,str­.45 cv.2 – opakování

– Vyjmenovaná slova od Z str. 53 (první sloupeček VS po B)- opakování, zdůvodňování

– Diktát 

 Offline výuka – samostatná práce


Český jazyk

PROCVIČOVÁNÍ VS PO L

Matematika

– pracovní sešit M str.20 cv.4 

                              str.21 cv.1

Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...