22.3. - 26.3. 4. třída

PONDĚLÍ

ČJ

– v hodině jsme si procvičovali vzory rodu ženského – vzor ŽENA

– procvičovali jsme pravopis po vzoru ŽENA ( PS: str. 10/cv. 5)

– kontrolovali jsme si úkoly k textu z čítanky – Robinson Crusoe

OFFLINE: 

– PS: str. 10/cv. 2, 4

– odkaz na procvičování pravopisu -  ZDE:VZOR žena

– odkaz na procvičování vzorů rodu ženského ZDE:přiřazování ke vzorům – rod ŽENSKÝ

M

– práce se zlomky

– kviz – výsledky obrázek dole

OFFLINE: 

– opakovat násobilku

– opakovat zlomky


ÚTERÝ

AJ

– v hodině jsme opakovali slovní zásobu a fráze 1. – 12. lekce

– začali jsme se učit anglickou abecedu

OFFLINE:

– učit se anglickou abecedu 

– odkaz na abecedu ZDE: ABECEDA

– odkaz na procvičovací kvíz ZDE: kvíz 1. – 12. lekce


ČJ

-  v hodině jsme skloňovali vzor RŮŽE

– učebnice. str. 65/ cv. 2

OFFLINE:

– PS: str. 11/cv. 1a, 2, 3 

– odkaz na procvičování  ZDE:PLÁCNI KRTKA

– odkaz na procvičování pravopisu ZDE: VZOR RŮŽE


STŘEDA 

– v obci nejde elektřina, vyber si proto jednu z aktivit a snaž se ji splnit:

1. Zazpívej si ABC song v angličtině

2. Zacvič si. Pak po dobu 1 minuty  dělej dřepy. Kolik jich uděláš? Zapiš si počet.

3. Namaluj si obrázek svého oblíbeného pohádkového nebo filmového hrdiny.


ČTVRTEK

VL

– v hodině jsme znovu procvičovali učivo pohoří a vodstvo ČR, počasí a podnebí a chráněná území ČR, následně jsme vyplnili

   opakovací kvíz 

– nové téma Zemědělství ČR jsme uvedli pohádkou o dívce Zvědaně

– dále jsme si povídali o tom, jak nadmořská výška ovlivňuje možnosti zemědělství na jednotlivých území

OFFLINE: 

– proveď zápis do sešitu (můžeš si přiložený pracovaní list vytisknout a vlepit do sešitu nebo si jej můžeš do sešitu přepsat a

   překreslit)

– v dnešní hodině jsme navázali na učivo z vlastivědy a povídali jsme si o ekosystému Pole

– zapsali jsme do sešitu, co je pole a které druhy rostlin na poli můžeme pěstovat

– dále jsme si zapsali první oblast Obilniny (obrázky si můžeš vytisknout z přiloženého pracovního listu)

OFFLINE: 

– dokončí zápis do sešitu (můžeš si nalepit obrázky z přiloženého pracovního listu)

- na volnou stranu v sešitě nalep různé obaly od potravin, které mají ve svém složení nějakou obilninu

- dobrovolný úkol – můžeš si vyzkoušet vytvořit slané těsto, ze kterého se dají za pomocí např. vykrajovátek vyrobit krásné 

   velikonoční ozdoby, návod nalezneš na těchto stránkách


PÁTEK 

ČJ

– v hodině jsme skloňovali vzor PÍSEŇ, všímali jsme si spisovných koncovek

– procvičovali jsme zařazování slov ke vzorům r. Ž.

OFFLINE:

– PS: str. 11/cv. 1a, 2

– odkaz na procvičování přiřazování ke vzorům ZDE:vzor PÍSEŇ

– odkaz na procvičování pravopisu ZDE:pravopis – vzor píseň

ČÍTANKA

– str. 82 – 83 / číst a splnit úkoly k textu

M

– práce se zlomky

– čtení a zápis zlomků

– PS 2. díl 18/1,4

OFFLINE: 

– PS 2. díl 18/5, 6, 7


Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...