Nástup do MŠ 12.4.

V pondělí 12.4. se vrací předškolní děti – oddělení Berušky – do MŠ.

Děti budou rozděleny do dvou tříd a budou ve „velké školce“ – oddělení Modrásci a Žluťásci.


TESTOVÁNÍ

Před nástupem do MŠ je nutné provést testování.

Pravidelné testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek od 6:30 hod na KD – zadní vchod. 

Zákonní zástupci budou asistovat u testování svého dítěte.

Je nutné dostavit se k testování nejpozději v 7:45 hod.


V případě, že se ve třídě objeví pozitivní test, je v testovacích dnech rozdílný postup. 

Pondělí:  Pokud bude dítě pozitivní, odchází ihned se zákonnými zástupci domů Zákonní zástupci pak kontaktují lékaře, který jim vystaví žádanku na PCR test. Po obdržení výsledku PCR testu bude rozhodnuto hygienou o karanténě (pozitivní výsledek) nebo bude žák moci nastoupit zpět do školy (negativní výsledek). 


Čtvrtek: V př­ípadě pozitivního testu některého z dětí nebo pedagogů bude muset bohužel odejít celá třída (všichni, kteří přišli s danou osobou do kontaktu) do předběžné karantény a žák s pozitivním AG testem bude muset absolvovat PCR test. Dle výsledku testu bude hygienou rozhodnuto o dalším postupu.


V případě neúčasti při testování v určených dnech, bude žák dotestován při návratu do školy.


TESTOVÁNÍ SE NEVZTAHUJE NA:

– děti, které prodělaly covid a od prvního pozitivního testu PCR neuplynulo více než 90 dní – nutno dodat potvrzení od lékaře nebo KHS (do uplynutí doby 90 dní se netestují)


– děti, které přinesou negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, ne starší 48 hodin (v pondělí ráno musí být test nejpozději ze soboty rána), jsou též bez testu 

V tomto týdnu vyzkoušíme, jak bude testování probíhat. Je tedy možné, že v dalších týdnech dojde k drobným organizačním změnám.


INFORMACE MŠMT


Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...