TÝDEN OD 12. 4. DO 16. 4. (5. TŘ.)

PONDĚLÍ 12. 4.

JAZYK ČESKÝ

Čtení básničky PS 1 s. 29

 • kdo ještě nečetl, zůstává online, dokud nepřečte

Částice

 • společně el. učebnice s. 56 cv. 14
 • samostatně PS 1 s. 31/9

Spojovací výrazy

 • společně vysvětlíme zadání
 • samostatně PS 2 s. 34 cv. 3
 • samostatně PS 2 cv. 34 cv. 1 a)

Citoslovce

 • společně vysvětlíme zadání: el. učebnice s. 56 cv. 15
 • samostatně pracuješ do JČ školního: na řádky pod sebe si napiš číslice 1 až 10 a přiřazuj vhodné citoslovce k textu
 • text najdeš zde: KLIKNI TADY
 • nauč se text bezvadně číst
 • své odpovědi ze školního sešitu zaznamenej do formuláře: klikni sem

TV

tanec s plyšákem: průprava KLIKNI ZDE

tanec s plyšákem: vyšší level klikni
 

AJ

– časování slovesa HAD = MĚL /MĚLI

– udělej si zápis časování slovesa HAD do sešitu. Zápis najdeš v příloze.

– učebnice: str. 52/text – přečti a přelož text. Potom rozhodni o pravdivosti tvrzení pod textem. Odpovědi piš do sešitu.

– utvoř 2 věty o mamutovi a 2 věty o first horse. Napiš je do sešitu. Použij slovesa WAS nebo HAD.

– procvič si časování slovesa HAD – odkaz ZDE: sloveso HAD


ÚTERÝ 13. 4.
MATEMATIKA
– PS 2. díl 4/ 7, 9
- PS 2. díl 34/ 18, 15
- PS 2. díl 34/ 17 – nemusí být celé dokončené

AJ
MINULÝ ČAS – slovesa WAS/WERE , HAD

– úkoly pro samostatnou práci najdeš v příloze:

– odkaz na procvičování ZDE: sloveso WAS/WERE

 – Odkaz na procvičování ZDE:sloveso HAD

 – odkaz na procvičování ZDE:was/were


STŘEDA 14. 4.

JAZYK ČESKÝ
1) Příprava na zítřejší diktát
2) PS zelený + JČ školní
3) Procvičování
4) Skupinová aktivita
 • čtení textu s citoslovci
 • text je dostupný ZDE: klikni

TV

gymnastika: průprava klikni ZDE

VLASTIVĚDA

1) Příruční mapa z učebnice

 • procvičení orientace na povrchové mapě Evropy (hranice Evropy, ostrovy, poloostrovy, pohoří, nížiny)

2) Mapa online

 • vyhledávání nejvyšších hor pohoří Evropy + zapsání do PL nalepeného v sešitu (vedle názvu pohoří)
 • KONTROLA – KLIKNI SEM
   
 • odkaz na online mapu ZDE: KLIKNI

3) Kvíz povrch Evropy

4) PL 1: Vodstvo Evropy

5) Kvíz vodstvo Evropy


ČTVRTEK 15. 4.

JAZYK ČESKÝ

Přídavná jména
 • opakování, co o nich víme, mluvnické kategorie
Diktát online
Školní četba

TV, HV

TV: volejbal (průprava) KLIKNI A PODÍVEJ SE

HV: Lachtani klikni SEM


PŘÍRODOVĚDA

Elektronická učebnice
 • s. 42 a 43 můžeš kliknout sem
 • na okrajích stránek najdeš celkem 9 odkazů, všechny si postupně rozklikej, probádej a zapiš si zajímavost do sešitu
 • zápisy v sešitu si očísluj 1 až 9
 • 8. a 9. odkaz se týká počtu zoologických a botanických zahrad v ČR – zapiš si jejich počet do odpovědi
Pracovní list
 • nalep do sešitu, vyplňování není povinné


PÁTEK 16. 4.
MATEMATIKA
– PS 2. díl 34/17, 14
- příklady dělení obrázek dole

JAZYK ČESKÝ
JČ školní
 1. v hodině jsme si společně zapsali cvičení z učebnice klikni si
 2. samostatně si napiš pod sebe čísla od 1 do 12 a připiš k nim vybraná vhodná přídavná jména z tohoto textu: KLIKNI ZDE
 3. text se nauč bezvadně číst
   
 4. připrav si ústně vyprávění o tom, jak vstáváš ve všední den a jak o víkendu
 5. samostatně si napiš pod sebe čísla od 1 do 5 a vyřeš přesmyčky domácích mazlíčků: KAFETR, MEČOR, KOČAK, ŘEKČEK, ŠOUPEKAP
 6. vedle názvů vyluštěných mazlíčků připiš vhodné/vhodná přídavná jména, která mazlíčky blíže charakterizují
 7. až úplně na konec své práce si pusť toto video klikni sem
TV
Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...