TÝDEN OD 4. 1. - 8. 1. 2021 4. TŘÍDA

PONDĚLÍ

ČJ

– opakovali jsme zdvojené hlásky, psaní ě /je

– procvičovali jsme slovní druhy – učebnice str. 40/ modrá tabulka 

– učebnice: str. 41/cv. 3 – napiš do sešitu ČJ školní a urči slovní druhy u všech slov ve cvičení 3.

SLOVNÍ DRUHY – procvičování

ÚTERÝ

AJ

– v hodině jsme opakovali 7. – 9. lekci ( učebnice: str. 46, 47)

– DÚ:  Přelož věty do angličtiny. Piš pouze anglický překlad:

1. Čí je to tričko?

2. To je Jetino tričko.

3. Máš rád párky?

4. Ne, nemám.

– učit se slovíčka 10. lekce / 1. hodina


ČJ

– v hodině jsme procvičovali slovní druhy ( učebnice: str. 40/ modrá tabulka)

– DÚ: PS modrý: str. 33/ cv. 1 a, b, c

                            str. 34/ cv. 5 a

                             str. 35/cv. 9


STŘEDA

AJ

– v hodině jsme procvičovali slovíčka 10. lekce (zvířata), vysvětlili jsme si použití vazby THERE IS /THERE ARE. 

-  zápis v sešitu: THERE IS = tam je ( jeden , používáme v jednotném čísle)

                            THERE ARE = tam jsou ( 2 a více, používáme v množném čísle)

-  DÚ: učebnice: str. 48/ obrázek – spočítej, kolik je tam zvířat, potom do sešitu AJ školní napiš věty 1 – 7, které jsou pod obrázkem.

– PS: str. 48/cv. 1

– učit se slovíčka 10. lekce/ 1. hodina

M

– opakování písemné dělení

– str. 22/5 společně

– str.  22/ 1 – do čtverečkového sešitu, výsledky do PS, nezapomeň na zkoušku

– str. 22/ 2, 4

– str. 24 dokončit


ČTVRTEK

VL

– probírali jsme nové učivo Povrch České republiky

– k opakování učiva je možné shlédnout prezentaci zde

– na příští hodinu si prosím vytiskněte pracovní list s mapami ČR, který naleznete v příloze pod textem

– probírali jsme nové učivo o neživé přírodě – Horniny a nerosty

– k textu v sešitě si můžete vytisknout obrázky Hornin a nerostů z pracovního listu 

PÁTEK 

ČJ

– v hodině jsme procvičovali slovní druhy ( učebnice: str. 41/cv. 5)

– DÚ: učebnice: str. 43/cv. 15 – napiš slova do sešitu a urči slovní druhy

           PS modrý: str. 34/ cv. 3

                              str. 25/ cv. 6, 7, 8


M

– kontrola 22/1, 2, 4

– příklad na písemné dělení

– str.  23/10 společně

– str. 23/1 samostatně

– str. 24 kontrola dle obrázku s výsledky zeleně. Příklady s chybou spočítat znovu. 

Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...